SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Stort stabilitet i danskernes frivillighed

Del

Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt – og det er stort set det samme omfang som i 2004, som var sidste gang, frivilligheden blev kortlagt. Det viser de nye tal om danskernes frivillighed.

Danskernes frivillige arbejde er jævnligt til diskussion. Arbejder vi mere eller mindre frivilligt?

Bør vi yde en større indsats for fællesskabet gennem frivilligt arbejde? Nu viser nye tal, at der er stor stabilitet i befolkningens interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Ifølge den endnu ikke offentliggjorte Frivillighedsundersøgelsen 2012 har 35 procent af befolkningen over 16 år har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år. Det er helt samme andel, som da man spurgte på nøjagtig samme måde i undersøgelsen fra 2004.

De travle årgange

Mænd er en lille smule mere aktive end kvinder. Og for både mænd og kvinder er det de 36-45 årige, der især er frivillige. Det er de travle årgange, som bliver trukket ind i frivilligt arbejde gennem deres egne aktiviteter og interesser men også gennem børnenes aktiviteter. Siden 2004 er det blevet lidt flere blandt de ældre og lidt færre blandt de yngste, der arbejder frivilligt.

Flest er aktive i sportshallen

Det er især i sportsklubber og svømmehaller, at vi lægger en frivillig indsats, for 11 pct. er aktive her – og det svarer til næsten en halv million danskere. Næststørste områder, hvor 5 pct. er aktive, er bolig- og lokalsamfundet - fx grundejerforeninger - og Kulturområdet - fx sangkor og museer. 3 pct. giver en hånd på det sociale område, som besøgsven eller i en pensionistforening.

Andelene af frivillige på de forskellige områder i 2012 er på næsten samme niveau som i 2004.

Den endelige undersøgelse udkommer i marts måned 2014.

Søg på sfi.dk