SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Styring af beskæftigelsesindsats virker forskelligt

Del

Folketinget har lavet mange justeringer på beskæftigelsesområdet i de seneste år. Men der er forskel på, hvordan de centrale politiske styringsredskaber virker. Sagsbehandlerne reagerer på lovgivning, mens ledere og lokalpolitikere fokuserer mere på økonomi, viser ny SFI-rapport.

Der er sket mange forandringer på beskæftigelsesområdet i de seneste år. To nye SFI-rapporter sætter fokus på politisk styring af beskæftigelsesområdet.

Reagerer forskelligt

Rapporten ”Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats” analyserer den statslige styring af kommuner og jobcentre. Forskerne har undersøgt, hvordan lovregulering, økonomiske incitamenter og digital vidensdeling påvirker arbejdet for sagsbehandlere, ledere og kommunalpolitikere.

Overordnet viser rapporten, at de tre målgrupper reagerer forskelligt på de forskellige instrumenter. Hvor sagsbehandlerne reagerer meget på lovgivning, så er ledere og politikere mere orienteret mod økonomiske incitamenter.

Regler skal give mening

Generelt mener ledere og sagsbehandlere, at der er rimelig sammenhæng mellem styringstiltagene i de seneste reformer, og at styringsinstrumenterne dermed understøtter hinanden. Men en del oplever også, at der er en modsætning mellem lovkrav om helhedsorienteret sagsbehandling og stram økonomisk styring i kommunerne. Og det er vigtigt, at medarbejderne føler, at lovgivningen og rammerne giver mening, pointer Frederik Thuesen, der er leder af undersøgelsen:

”Medarbejdernes opfattelse af styringsredskaberne er afgørende. International forskning peger på, at det hæmmer virkningen, hvis medarbejderne opfatter reglerne som dårlige eller uhensigtsmæssige,” siger han.

Udfordring med hurtige ændringer

Flere ledere og sagsbehandlere påpeger også, at de mange og hurtige ændringer på beskæftigelsesområdet i de seneste år har været en udfordring. Sagsbehandlere har oplevet, at vejledninger og it-systemer ikke har været klar, når ændringerne træder i kraft.

”Det kan fx være en udfordring at kategorisere borgerne på en ny måde, hvis it-systemet ikke indeholder de nye kategorier,” forklarer Frederik Thuesen.

Udover rapporten om styring af den kommunale beskæftigelsesindsats, har forskerne også lavet et litteraturstudie om internationale erfaringer på området. Begge undersøgelser er finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Fakta

publikation Styring af den kommunale beskæftigelsesindsats
Forfattere Frederik Thuesen, Rebekka Bille, Mogens Jin Pedersen
Emner Beskæftigelse, Fleksjob, Kontanthjælp, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked
Kontaktperson

Frederik Thuesen

Seniorforsker, Forskningsleder
DIREKTE 33 48 08 60 E-MAIL frt@vive.dk

Søg på sfi.dk