SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Svært at implementere behandling til unge kriminelle

Del

Behandlingsprogrammet MultifunC, der retter sig mod unge med svære adfærdsproblemer, er blevet afprøvet på to institutioner. SFI’s evaluering viser, at det ikke er lykkedes helt at implementere programmet tilfredsstillende. Dette er dog ikke ensbetydende med, at unge ikke kan opleve positive resultater af behandlingen.

Behandlingsprogrammet MultifunC sætter fokus på den unges adfærd som et resultat af samspillet mellem den unge og omgivelserne, og derfor finder behandlingen både sted på den unges institution og i nærmiljøet – fx i skolen og til fritidsaktiviteter. I programmet bruges flere evidensbaserede metoder, og fire teams (udredning, miljø, skole og familie) står for behandlingen.

Udfordringer undervejs

Evalueringen viser, at der har været tydelige vanskeligheder i implementeringen af samarbejdet på tværs af de fire teams. Derudover er MultifunC afhængigt af et godt samarbejde med eksterne aktører – som skole, kommune, politi og fritidstilbud. Det har været særligt vanskeligt fx at sikre forståelsen for programmet hos de kommunale sagsbehandlere, og institutionerne har oplevet modstand fra omverdenen.

Begge institutioner har oplevet en del afbrudte behandlingsforløb – fx fordi den unge har begået ny kriminalitet under institutionsopholdet, den unge eller forældrene selv har afbrudt behandlingen, eller der har manglet bevilling fra kommunen til opfølgningsfasen. Dette har betydet, at det ikke er lykkedes for institutionerne at implementere alle dele af programmet – som fx opfølgningsfasen.

Erfaringer kan bruges fremover

Den endelige konklusion er, at det ikke helt er lykkedes for de to institutioner at opnå et tilfredsstillende implementeringsniveau i løbet af projektperioden. Set i et bredere perspektiv er der nyttige erfaringer, der kan bruges, når andre lignende programmer skal implementeres. Ikke mindst programmer, der kræver opbakning og involvering fra en lang række aktører som familie, medarbejdere, kommuner, skoler og fritidstilbud.

Det er desuden vigtigt at understrege, at selvom implementeringen ikke har opnået et tilfredsstillende niveau i de første tre år, så er det ikke ensbetydende med, at unge ikke kan opleve positive resultater af behandlingen.

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen.

Fakta

publikation Implementering af MultifunC
Forfattere Sofie Henze-Pedersen, Katrine Syppli Kohl, Helene Oldrup, Jan Hyld Pejtersen
Emner Kriminalitet, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktpersoner

Jan Hyld Pejtersen

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 98 E-mail jhp@vive.dk

Søg på sfi.dk