SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Svært at kombinere længere anbringelser og godt forældresamarbejde

Del

For at skabe større kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge har nye regler gjort det muligt fx at forlænge anbringelser. Det kan dog være vanskeligt for socialrådgiverne at bruge de nye regler i praksis, fordi de oplever, at det kan sætte ’det gode forældresamarbejde’ over styr.

I 2009 vedtog Folketinget en række lovændringer for at skabe større kontinuitet og stabilitet for anbragte børn og unge. Efter fem år har SFI nu evalueret, hvordan det går med implementeringen af de nye regler. Undersøgelsen viser, at sagsbehandlerne er positiv stemte over for de nye regler, men de er usikre på, hvordan de skal bruge dem. De mangler både faglig støtte til at fortolke lovreglerne og viden om, hvad der konkret skal til for at få en sag godkendt.

Vil undgå konflikt med de voksne omkring barnet

Selvom en socialrådgiver har en sag, hvor en af de nye lovregler kunne anvendes, fravælger de det ofte. De vil ikke risikere at sætte samarbejdet med forældrene på spil. Der er nemlig tale om indgribende tiltag, som fx kan betyde længere anbringelser. Socialrådgivere skal gøre sig umage med at få forældrenes forståelse for og opbakning til deres indstilling. Samtidigt er de ofte usikre på, hvad der skal til, for at en given sag vil blive godkendt af børn og unge-udvalget.

”Et er, at det kan være vanskeligt for socialrådgiverne at overbevise forældre om, at det fx er bedst for barnet med en længere anbringelse. Endnu sværere bliver det, hvis de efterfølgende ikke kan komme igennem med det,” fortæller seniorforsker Siddhartha Baviskar, der har været med til at lave undersøgelsen.

Bedre videns- og beslutningsgrundlag

Forskerne peger på en række indsatser, som kan være med til at gøre socialrådgiverne mindre usikre på, hvornår og hvordan de kan bruge de nye regler. De anbefaler bl.a. faglig støtte til at fortolke lovreglerne og den dokumentation, der kræves for at tage dem i anvendelse, og bedre rammer for at fremme videndeling sagsbehandlerne imellem.

Dette er den første af i alt tre rapporter. I de kommende rapporter vil forskerne undersøge, om de nye regler skaber større stabilitet og trivsel for anbragte børn og unge.

Fakta

publikation Kontinuitet i anbringelser
Forfattere Siddhartha Baviskar, Mogens Christoffersen, Kirstine Karmsteen, Jacob Brauner, Helle Hansen, Marie Leth-Espensen, Andrea Christensen
Emner Anbringelser, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk