SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Svært at måle effekt af mentorstøtte

Del

Noget tyder på, at det kan hjælpe udsatte ledige at få tilknyttet en mentor. Det viser en ny SFI-rapport, som dog også påpeger, at det er svært at måle effekten af mentorstøtte, fordi det i praksis altid indgår i en bredere indsats for at få en ledig i arbejde.

For ledige, der har særligt svært ved at få eller fastholde et job, kan der være gavnligt at få kontakt til en mentor – en ældre, erfaren person, der kan guide og vejlede den ledige, når han eller hun kommer ud på arbejdsmarkedet.

En ny litteraturoversigt fra SFI redegør for den forskningsviden, som findes om effekten af mentorstøtteordninger for udsatte ledige. Oversigten viser, at mentorstøtte som led i en større indsats kan være en frugtbar støtteform til udsatte ledige, og fx kan hjælpe tidligere kriminelle ledige til at holde sig på den rette side af loven efter løsladelsen.

Få studier og usikker effekt

Rapporten viser dog også, at det er vanskeligt at få sikker viden om effekten af mentorstøtte. Det har kun været muligt at finde tre effektstudier – to fra USA og et fra England – der specifikt omhandler mentorstøtte til tidligere udsatte ledige, der nu er kommet i støttet eller almindelig beskæftigelse. Derfor har forfatterne også inddraget studier af mentorstøtte i andre sammenhænge, fx til unge under uddannelse.

Desuden ser alle studierne på mentorstøtte som del af en større indsats, der fx også kan omfatte løntilskud i form af en bonus, hvis den ledige bliver i jobbet. Derfor er det vanskeligt at afgøre, hvor meget af den positive effekt der kan tilskrives lige præcis mentorens bidrag, påpeger forskerne.

Nyt i Danmark

Mentorstøtte til ledige er en relativt ny indsatsform i Danmark, og der findes ingen danske effektstudier på områder. Siden 2003 har kommunerne haft mulighed for at tilbyde mentorstøtte til ledige, der har særligt vanskeligt ved at få eller fastholde et job.

Rapporten er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Fakta

publikation Effekter af mentorstøtte for udsatte ledige.
Forfattere Karsten Albæk, Henning Bjerregaard Bach, Søren Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Udsatte grupper, Beskæftigelse, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk