SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Svært at måle udvikling hos unge på institution

Del

Man har i dag meget ringe redskaber til systematisk at dokumentere udviklingen hos unge på sikrede institutioner og opholdssteder. SFI har undersøgt, hvilke redskaber der findes til at måle de unges adfærd.

Når en ung under 18 år bliver dømt for alvorlig kriminalitet, lyder straffen som regel på anbringelse på en sikret eller åben døgninstitution. Formålet med straffen er bl.a. rehabilitering, altså at hjælpe den unge til at fungere på lige fod med sine jævnaldrende.

Men i dag mangler man redskaber til at dokumentere udviklingen hos de unge – uanset om de er der pga. kriminalitet eller af andre årsager. Servicestyrelsen ønsker at udvikle et dokumentationssystem, som kan måle de unges udvikling i de forskellige indsatser. Som en del af det arbejde, har styrelsen bedt SFI undersøge, hvilke instrumenter der vil egne sig bedst til denne dokumentation.

Mange årsager til kriminalitet

Der kan være mange årsager til, at et ungt menneske bliver involveret i alvorlig kriminalitet eller af andre grunde ender på en sikret institution. Et godt dokumentationssystem skal derfor kunne indfange mange forskellige faktorer som fx sociale problemer i opvæksten, psykiske problemer eller adfærdsvanskeligheder.

På baggrund af internationale erfaringer og forskning udpeger SFI’s forskere over 50 faktorer, som det kan være relevant at vurdere. Forskerne finder desuden frem til tre instrumenter, der bl.a. kan måle psykiske og adfærdsmæssige forhold, og som kan anvendes i udviklingen af et dansk dokumentationssystem.

Eksisterende danske systemer kan ikke bruges

Forskerne har også undersøgt i hvor høj grad døgninstitutioner og pædagogiske opholdssteder bruger systematisk dokumentation i dag. Det viser sig, at kun ganske få af de 62 adspurgte institutioner bruger systemer til at måle de unges udvikling. Og de systemer der i dag anvendes, kan ikke bruges til udvikling af et nyt system, vurderer SFI’s forskere.

Fakta

publikation Muligheder for dokumentation af anbringelser
Forfattere Jacob Brauner, Peter Skov Olsen, Tine Egelund
Emner Børn og unge, Kriminalitet, Udsatte grupper, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk