SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Svært at sammenligne normeringer i børnehaver

Del

4,9 børn pr. pædagogisk medarbejder i børnehaven? Eller måske 6 børn pr. voksen? Der er mange måder at opgøre forholdet mellem børn og voksne på. Det kan gøre det svært at sammenligne normeringer i børnehaven, viser en ny undersøgelse fra SFI.

Debatten om normeringer i børnehaven har bølget frem og tilbage i de seneste år. For hvor mange – eller hvor få – voksne er nødvendige for at hjælpe vores småbørn godt på vej? En ny SFI-undersøgelse viser, at der er mange måder at opgøre det omdiskuterede tal på.

Mange forskellige opgørelser

SFI-rapporten indeholder en oversigt over, hvordan en række forskningsprojekter har bestemt normeringen, og der er mange variationer og faldgruber, viser det sig.

Det giver nemlig meget forskellige resultater, alt efter om normeringen eksempelvis er bestemt ud fra antal indskrevne børn, via et spørgeskema til forældre og ledere, eller om den er opgjort på baggrund af observationer på en stue. Der er desuden mange faktorer, som kan påvirke resultatet, fx at fravær blandt børnene ikke er fordelt jævnt over hele året, eller om pædagogstuderende tæller med eller ej.

”Man skal være meget opmærksom på metodevalget, når man laver opgørelser over normeringer – især hvis man vil sammenligne undersøgelser, der har anvendt forskellige opgørelsesmetoder,” siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Fokus på kvaliteten

Forskerne understreger samtidig, at det gælder om at fastholde fokus på kvaliteten af samværet mellem børn og voksne – også når man taler om tal og normeringer i børnehaven:

”Vi ved, at kvaliteten af samværet mellem det enkelte barn og pædagogerne er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets intellektuelle udvikling. Derfor bør diskussionen omkring normeringer være rettet mod, hvordan man bedst understøtter samvær af høj kvalitet,” forklarer Mogens Nygaard Christoffersen.

Undersøgelsen er finansieret af Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Fakta

publikation Børnehavens normeringer.
Forfattere Mogens Christoffersen, Anna-Katharina Højen-Sørensen
Emner Børn og unge, Familie, Dagtilbud
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk