SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Tabu, når forældre drikker for meget

Del

Ofte bliver alkoholproblemer i børnefamilier opsporet sent eller slet ikke. Det skyldes, at fx pædagoger og lærere oplever en række barrierer, som gør det vanskeligt at opspore problemerne. Berøringsangst og manglende viden er nogle af årsagerne.

Op til 20 procent af de voksne københavnere, der bor sammen med børn, drikker for meget. Ofte er det vanskeligt at opspore problemerne. Københavns Kommune har derfor bedt SFI undersøge, hvordan personalet i fx daginstitutioner eller skoler håndterer mødet med forældre, der drikker for meget.

Berøringsangst

En af de største barrierer handler om berøringsangst. ”Mange danskere er af den opfattelse, at det er en privat sag, hvor meget man drikker. Det gør det vanskeligt for de medarbejdere, der har med børnene at gøre, at spørge til det,” forklarer seniorkonsulent Nete Krogsgaard Niss.

Manglende kompetencer og samarbejde

En anden udfordring er, at mange er i tvivl om, hvad de konkret skal kigge efter, når forældrene drikker for meget. ”Ofte er der tale om nogle ret subtile tegn, som kan være vanskelige at få øje på,” forklarer Nete Krogsgaard Niss. Mange medarbejdere føler heller ikke, at de er klædt på til at konfrontere forældrene. Der findes som regel ingen interne procedurer på arbejdspladsen for, hvordan man håndterer arbejdet med opsporing.

Ressourcestærke forældre er særligt udfordrende

Barriererne viser sig tydeligst, når det er ressourcestærke forældre, der drikker for meget. Ofte ligner det nemlig ikke et misbrug, fordi der er styr på fremtoningen og rammerne. Personalet oplever, at det er sværere at konfrontere de forældre, der har lange uddannelser. Men selv om familien kan holde en pæn facade, kan et alkoholproblem alligevel være af en sådan karakter, at det går ud over barnet. Derfor er der brug for at styrke de professionelles kompetencer til at gå i dialog med familier, der måske har for højt alkoholforbrug. Undersøgelsen er iværksat og finansieret af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning. 

Fakta

publikation Barrierer for tidlig opsporing af alkoholproblemer i børnefamilier
Forfattere Nete Krogsgaard Niss, Anemone Kierkgaard, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Asger Aarup Hansen
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk