SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Tidligere anbragte børn klarer sig dårligere

Del

Som 24-årige har tidligere anbragte børn dårligere helbred, lavere uddannelse og er mere kriminelle end børn med samme vilkår, der ikke har været anbragt. Det viser ny SFI-rapport om langtidsvirkningerne af at have været anbragt udenfor hjemmet som barn.

Det har en række negative konsekvenser at være anbragt som barn. SFI-forskere har set på, hvordan unge voksne, der har været anbragt, klarer sig på en række områder sammenlignet med unge, der ligner dem i videst muligt omfang - en som ikke har været anbragt. Det er altid vanskeligt at opnå fuldstændig ens undersøgelses- og kontrolgrupper, og derfor skal resultaterne behandles med forsigtighed.

Lavt uddannelsesniveau

Undersøgelsen viser, at tidligere anbragt unge voksne har højere sandsynlighed for ikke at være i beskæftigelse eller have uddannelse ud over grundskolen. Det ser ud, som om det lave uddannelsesniveau er en effekt af anbringelsen. Tidligere anbragte har desuden større sandsynlighed for at få kontanthjælp og førtidspension som 24-årige.

Anbringelse uden for hjemmet påvirker tilsyneladende også helbredet negativt – både fysisk og psykisk. Der er især markant psykisk oversygelighed hos unge voksne, der tidligere har været anbragt.

Hvis man ser på voldsdomme, peger resultaterne på, at anbringelsen kan have en betydning for voldskriminalitet. Der er også større sandsynlighed for at have fået en dom for berigelseskriminalitet som 24-årig.

Nytter anbringelse?

Selvom resultaterne er nedslående, kan man ikke undlade at anbringe børn, der har behov for det.

”Mange børn har så vanskelige opvækstbetingelser, at de har brug for andre omgivelser. Udfordringen må være at skabe bedre anbringelser, der kan imødekomme de helt særlige behov hos børn, man ikke kan forsvare bliver derhjemme,” siger programleder Tine Egelund.

Fakta

publikation Tidligere anbragte som unge voksne.
Forfattere Rikke Fuglsang Olsen, Tine Egelund, Mette Lausten
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte grupper, Familiebaggrund, Anbringelser, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk