SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Tilbageførte elever kommer i svage klasser

Del

Det er ofte klasser, der i forvejen er socialt og fagligt udfordret, der modtager tilbageførte elever. Og den faglige deltagelse bliver ikke påvirket af, at der kommer tilbageførte elever. Dermed tyder det ikke på, at det er pga. de tilbageførte elever, at det faglige niveau i klasserne er lavt, viser ny SFI-rapport.

Går det ud over det faglige og sociale niveau i en almindelig folkeskoleklasse, når elever fra specialskoler eller specialklasser inkluderes i folkeskolen? Det er der ifølge en ny undersøgelse fra SFI intet, der indikerer. Den viser, at klasser med tilbageførte elever allerede på forhånd havde generelt større faglige og sociale udfordringer, end klasser uden tilbageførte elever havde. Undersøgelsen er baseret på data fra Inklusionspanelet med 9.308 elever fordelt på 423 klasser på 165 skoler. Cirka 30 procent af de undersøgte klasser har mindst en tilbageført elev.

Udvikler sig ens

Undersøgelsen viser også, at eleverne i de to klassetyper udvikler sig på to sideløbende spor, hvor vognen med elever fra klasser med tilbageførte elever ikke taber terræn over tid. Men den haler heller ikke ind. ”Vi kan ikke påvise en anderledes udvikling for trivsel og deltagelse for elever i klasser med tilbageførte elever sammenlignet med elever i klasser uden tilbageførte elever,” siger seniorforsker Anna Amilon og fortsætter: ”Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt klasserne sammensættes på den mest hensigtsmæssige måde, hvis målet er at løfte flest elever mest muligt”.

Gode erfaringer med nye indsatser

Rapporten beskriver også erfaringer fra tre nye inklusionsindsatser, der fokuserer på elevernes rolle i det inkluderende skolemiljø. Erfaringerne herfra viser, at det kan lade sig gøre at skabe et mere inkluderende skolemiljø. Nogle af de vigtigste faktorer for at gøre det, er et velfungerende skole-hjem-samarbejde, tydelig ledelse og i det hele taget tydelighed omkring, hvad der skal foregå, og hvordan man omgås hinanden på skolen. Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Undervisningsministeriet.

Fakta

publikation Inkluderende skolemiljøer
Forfattere Anna Amilon
Emner Børn og unge, Skole og uddannelse, Inklusion
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk