SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Tosprogede går glip af almindelig klasseundervisning

Del

På 4 ud af 5 skoler bliver tosprogede elever taget ud af klassen til parallel særundervisning i dansk som andetsprog. Ifølge bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog skal denne undervisning helst foregå i klassen sammen med klassekammeraterne eller som ekstraundervisning efter skoletid.

For at tosprogede elever i folkeskolen kan følge med i den almindelige undervisning, har de ofte behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Det kan skolerne tilbyde som en integreret del i den almindelige klasseundervisning, fx ved indsættelse af en ekstra lærer, eller som undervisning uden for klassen i eller uden for den almindelige undervisningstid.

SFI og Danmarks Evalueringsinstitut viser i en undersøgelse af forskellige indsatser for tosprogede elever, at 4 ud af 5 skoler vælger at give den supplerende undervisning i dansk som andetsprog uden for klassen i den almindelige undervisningstid.

Særundervisning i skoletiden kan gå ud over det faglige niveau

Undersøgelsen viser også, at på skoler med få tosprogede elever har det en negativ betydning for de tosprogedes generelle faglige niveau, at de sendes ud af klassen for at modtage særundervisning. De går herved glip af den almindelige klasseundervisning og får svært ved at følge klassekammeraternes faglige niveau. Omvendt har det har en positiv betydning for deres faglige niveau, hvis de får sprogstøtten i klassen eller som ekstraundervisning efter skoletid. Den model er også anbefalet i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.

Skolerne har ikke fokus på dansk som andetsprog

Hos kommunerne er der støtte til indsatserne for tosprogede elever, men kun hver fjerde skole har formuleret krav i årsplanerne om, at dansk som andetsprog skal indgå i undervisningen, hvis der er tosprogede elever i klassen. Skolelærerne oplever heller ikke, at skoleledelsen har fokus på denne del af undervisningen. 

Fakta

publikation Indsatser for tosprogede elever
Forfattere Dines Andersen, Vibeke Jakobsen, Vibeke Myrup Jensen, Sarah Sander Nielsen, Kristine Cecilie Zacho Pedersen, Dorte Stage Petersen, Katja Munch Thorsen
Emner Integration, Skole og uddannelse, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk