SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Træning giver ældre mod på mere i hverdagen

Del

Et fysisk træningsprogram for ældre styrker muskler, men får også aktiveret de ældre til mere socialt samvær, til at bekymre sig mindre og giver mod på mere i hverdagen.

Et træningsprogram, der skal forebygge faldulykker blandt ældre, kan også have en positiv virkning på andre områder. Det viser en undersøgelse, som SFI har lavet i samarbejde med Gladsaxe Kommune.

SFI har undersøgt effekten af et træningsprogram, som Gladsaxe Kommune har tilbudt en gruppe ældre over 65. Tilbuddet blev givet ud fra et ønske om at forbedre de ældres fysiske funktionsevne og dermed reducere risikoen for fald blandt ældre som følge af svækket fysisk funktionsevne.

Lettere at tage tøj på og lave mad

Undersøgelsens resultater viser, at træningen giver de ældre mere muskelstyrke, men det har ikke været muligt at afgøre, om det giver en bedre balanceevne. Træningsprogrammet har dog haft en positiv indvirkning på en række forhold for de ældre i gruppen. Flere har oplevet, at det fx er blevet lettere at tage tøj på og lave mad. Og det har givet mod på at foretage sig mere i hverdagen og bekymre sig mindre.

Træning giver styrke og livskvalitet

Træningen sammen med andre i en gruppe og på et ældrecenter har givet socialt samvær og har været et afbræk i hverdagen. Det har motiveret de ældre til at fortsætte træningen.

Undersøgelsens resultater understøtter således betydningen af fysisk aktivitet og sammenhængen mellem fysisk funktionsevne og generel livskvalitet. Selv et kort simpelt træningsforløb kan have betydning i hverdagen. 

Fakta

publikation Forebyggende fysisk træning til ældre
Forfattere Tina Termansen, Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt
Emner Helbred, Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk