SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Tydelige og faste rammer gavner alle elever

Del

Når læreren opstiller tydelige faglige rammer og styrer klassen med fast hånd, giver det positivt udslag på elevernes karakterer. Og det gavner især de svageste elever. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

En lærer, der kan sikre ro i klasseværelset og konsekvent sørger for, at aftaler bliver overholdt, er et godt udgangspunkt for gode karakterer. Og en lærer, som har tydelige og høje forventninger til eleverne, gavner også elevernes præstationer. Det viser en ny stor SFI-undersøgelse af sammenhængen mellem lærere, undervisning og elevpræstationer.

Ikke mange dilemmaer

Undersøgelsen viser desuden, at fast klasserumsledelse og tydelige faglige rammer især hjælper elever med en svagere social baggrund til bedre resultater. Men undersøgelsen peger ikke i retning af behov for særlig social målretning af undervisningen, vurderer professor Søren C. Winter, der er leder af undersøgelsen:

”I betragtning af, hvor mange undervisningsforhold vi har fundet, der er til gavn for alle børn generelt – og i særlig grad børn med svagere social baggrund – så synes jeg ikke, undersøgelsen lægger op til ret mange dilemmaer med hensyn til en social målretning af indsatsen. På de fleste områder skulle det være muligt at indrette undervisningen, så både elever med svagere og stærkere social baggrund har gavn af det,” siger han.

Dog klarer elever med svagere social baggrund sig bedre, når læreren bruger meget tid på at løse opgaver med hele klassen, mens mere ressourcestærke elever har gavn af, at læreren bruger mere tid på individuel opgaveløsning.

Kvindelige lærere giver bedre resultater

Undersøgelsen viser også, at elever med kvindelige lærere klarer sig bedre fagligt. Det kan måske skyldes, at lærerfaget tiltrækker mere kvalificerede kvinder end mænd, vurderer forskerne:

”Vi ved fra anden forskning, at de kvindelige ansøgere til læreruddannelsen i gennemsnit har et højere fagligt niveau, bliver hurtigere færdige og får højere karakterer end de mandlige,” forklarer Søren C. Winter.

Undersøgelsen er gennemført af SFI i samarbejde med Aarhus Universitet for Ministeriet for Børn og Undervisning på foranledning af Skolerådets Formandskab.

Fakta

publikation Lærere, undervisning og elevpræstationer i folkeskolen
Forfattere Søren Winter, Vibeke Lehmann Nielsen
Emner Skole og uddannelse, Udsatte børn og unge, Skolegang
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk