SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Uddannelse øger jobchancerne for folk med handicap

Del

Jo højere uddannelse man har, jo større er chancerne for, at man har et arbejde. Sådan er det generelt i Danmark, men for folk med handicap gør uddannelsen en ekstra stor forskel, viser nye tal fra SFI.

Godt hver femte dansker mellem 16 og 64 år har – ifølge deres egen vurdering – et handicap eller længerevarende helbredsproblem. En ny undersøgelse fra SFI stiller skarpt på, hvordan det går disse ca. 780.000 mennesker på arbejdsmarkedet.

Lav, men stabil beskæftigelse

Godt halvdelen af gruppen af danskere med handicap har et arbejde, viser tallene. Blandt folk med mindre handicap er det dog 7 ud af 10, som arbejder. Det tilsvarende tal for folk med psykiske lidelser er kun godt 3 ud af 10. Til sammenligning har 8 ud af 10 voksne danskere uden handicap et arbejde.

Beskæftigelsesgraden har relativt set udviklet sig lidt mere positivt de seneste år for danskere med handicap end for danskere i øvrigt.

Især højtuddannede med handicap arbejder

Undersøgelsen viser, at folk med handicap markant oftere er i beskæftigelse, hvis de har et højt uddannelsesniveau. I gruppen med videregående uddannelser er det her ca. 80 pct., der arbejder, mens det samme kun gælder ca. 40 pct. af dem med en grundskoleuddannelse. Sidstnævnte gruppe har dog også oftere et større handicap.

Blandt danskere uden handicap giver uddannelse også en bedre chance for job, men forskellen er ikke nær så stor: Her arbejder 65 pct. af de grundskoleuddannede mod ca. 90 pct. af de højtuddannede.

Potentiale

Meget tyder på, at der blandt folk med handicap er en mindre gruppe, der føler, de har et arbejdspotentiale, der ikke bliver udnyttet. Det drejer sig om 10.000-22.000 personer uden arbejde, som har en kompetencegivende uddannelse, som enten har søgt eller gerne vil have et job, og som selv vurderer, at deres arbejdsevne er høj.

Fakta

publikation Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016
Forfattere Malene Rode Larsen, Mona Larsen
Emner Handicap, Fleksjob, Inklusion
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked
Kontaktpersoner

Ulla Haahr

DIREKTE E-MAIL

Søg på sfi.dk