SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udfordringer i viden om handicap og beskæftigelse

Del

Der findes veldokumenterede indsatser, som kan hjælpe mennesker med handicap med at få et job. Men der er behov for at arbejde mere systematisk med viden om handicap og beskæftigelse, vurderer SFI-forsker. En ny rapport giver et overblik over forskningen.

Der er mulighed for store gevinster ved at hjælpe mennesker med handicap ud på arbejdsmarkedet. Ikke alene for den enkeltes livskvalitet, men i høj grad også for samfundet, der bruger mange penge på bl.a. førtidspension.

Mangler viden om effekter

Men vi mangler systematisk viden om, hvilke indsatser der reelt gør en forskel i forhold til at få mennesker med handicap i job. Det viser en ny SFI-rapport, der kortlægger den engelsksprogede og nordiske forskningslitteratur om handicap og beskæftigelse.

Forskerne har fundet rigtig mange undersøgelser, og analyseret en mindre del af dem nærmere. De finder, at kun lille del af undersøgelserne giver et troværdigt billede af effekterne af indsatserne.

Enkelte positive virkninger

Én af de indsatser, hvor der er flere kvalitetsstudier, og hvor forskerne finder en positiv effekt, er det amerikanske ”Individual Placement and Support” (IPS), som skal hjælpe personer med psykisk handicap til at komme ind på jobmarkedet. IPS bliver i øjeblikket afprøvet i Danmark, Norge og Sverige.

Men selv om forskerne også finder lovende resultater med fx case management og jobsøgningsstøtte, så er det overordnede indtryk, at de fleste studier er af begrænset kvalitet. Det vurderer Jan Høgelund, der er en af forskerne bag undersøgelsen:

”Vi har ikke fundet mange kvalitetsstudier om effekter for handicap generelt. Men i rapporten har vi også kortlagt forskning om specifikke handicap, som man burde kigge på, hvis man vil arbejde systematisk med viden på området,” siger han.

Undersøgelsen bestilt og betalt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fakta

publikation Litteraturstudie af handicap og beskæftigelse
Forfattere Malene Rode Larsen, Jan Høgelund
Emner Arbejdsmarkedet, Handicap, Udsatte grupper, Førtidspension, Beskæftigelse, Litteraturstudie, Inklusion, Inklusion
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk