SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udlejningsredskaber i kampen mod ghettoer

Del

Ryk de ressourcestærke frem i boligkøen og afvis dem uden arbejde. Det er to af de redskaber, kommuner og boligorganisationer igennem de senere år har fået. SFI har undersøgt brugen af de forskellige redskaber.

I de sidste ti år har politikerne haft stort fokus på udsatte boligområder og især bekæmpelse af de såkaldte ghettoer. Derfor har boligorganisationer og kommuner udover eksisterende ordninger fået en række nye værktøjer, der skal skabe en mere afbalanceret beboersammensætning i de almene boligområder.

Mest i udsatte boligområder

Nogle af udlejningsredskaberne er specifikt rettet mod udsatte boligområder, mens andre kan anvendes i alle almene boliger. SFI’s undersøgelse af 1.127 boligafdelinger viser, at redskaberne især bliver brugt i afdelinger med sociale udfordringer som mange ledige beboere og mange beboere på overførselsindkomster.

Det gælder fx fleksibel udlejning, der giver ressourcestærke mennesker fortrinsret til en bolig, og som bruges i 47 procent af boligafdelingerne med sociale udfordringer. Ifølge forskernes analyse tyder det på, at fleksibel udlejning bidrager til at fastholde ressourcestærke beboere i udsatte boligområder.

Ikke alle redskaber anvendes

Men ikke alle redskaberne anvendes i lige stor udstrækning. Eksempelvis er kombineret udlejning, hvor boligafdelingen kan afvise folk som fx har været arbejdsløse i længere tid, for at få mere ressourcestærke mennesker til at flytte ind, ikke altid populært. Det fortæller forskningsassistent Lise Sand Ellerbæk:

”Vi har fundet 13 afdelinger der bruger kombineret udlejning. Mange fravælger det, fordi det direkte ekskluderer folk. Det tager man afstand fra i mange boligafdelinger,” fortæller hun.

Kommunal anvisningsret – en udfordrende nødvendighed

Undersøgelsen viser, at boligafdelingernes forretningsførere generelt er glade for redskaberne, og især i boligafdelinger med sociale udfordringer.

Men når det gælder kommunal anvisningsret, er der også utilfredse stemmer. Enkelte forretningsførere mener, at kommunal anvisning, der giver kommunen ret til at give borgere med akut behov en bolig, er direkte årsag til at deres boligområde er på den såkaldte ”ghetto-liste”. Kommunerne ser dog kommunal anvisning som en nødvendighed, når de skal finde boliger til udsatte borgere.

Undersøgelsen er lavet for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Fakta

publikation Udlejningsredskaber i almene boligområder
Forfattere Lise Sand Ellerbæk, Anders Høst
Emner Boligsociale område, Boligforhold, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk