SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsættelser af lejere er steget betydeligt

Del

Fra 2002 til 2010 er antallet af effektive udsættelser mere end fordoblet. Enlige mænd udgør den største gruppe blandt de udsatte lejere, og der er flere børn. Skilsmisse kan ofte være medvirkende til udsættelsen.

Antallet af effektive udsættelser, som er gennemført ved fogedens bistand, steg på landsplan fra 1561 i 2002 til 4410 i 2010. Risikoen for at blive sat ud af sin lejebolig er størst for enlige mænd, og det er også hér, at den største stigning har været i perioden. Det viser en ny SFI-rapport om årsager og konsekvenser af udsættelser, der følger op på en tidligere undersøgelse.

Flere børn bliver sat ud

I 2010 fik i alt 902 husstande med børn besøg af fogeden og blev sat ud af deres bolig. Over halvdelen af disse husstande var enlige mødre og deres børn. Enlige mødre er samlet set den andenstørste gruppe blandt udsatte lejere. Det samlede antal af børn, der oplever at blive sat ud af deres hjem, er fordoblet over perioden fra omkring 700 børn i 2002 til omkring 1.500 børn i 2010.

Skilsmisse er ofte årsag

Skilsmisse er hyppigt baggrunden for en udsættelse. I 2010 angiver 42 pct. af de udsatte lejere at have oplevet en skilsmisse forud for udsættelsen, og af dem angiver 47 pct., at det var en medvirkende årsag til udsættelsen. De statistiske analyser peger også på, at skilsmisse er associeret med en højere risiko for at få en fogedsag.

Kommunerne kan gøre en forskel

I de senere år har politikerne vedtaget en række forebyggelsestiltag. I de kommuner, der ifølge eget udsagn har gjort en større indsats for at forebygge gennem de nye tiltag, er det lykkes at nedbringe andelen af udsættelser. Derimod har de almene boligorganisationers underretningspligt overfor kommunen om en lejers manglende betaling endnu ikke haft effekt.

Undersøgelsen er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Fakta

publikation Når fogeden banker på
Forfattere Anders Høst, Bence Boje-Kovacs, Dorte Laursen Stigaard, Torben Fridberg
Emner Boligsociale område, Børn og unge, Familie, Boligforhold, Boligsociale indsatser, Skilsmisse
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk