SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte 5-9-årige skal hjælpes på vej

Del

Skole og fritidsaktiviteter er helt centrale steder at sætte ind, hvis udsatte børn skal hjælpes på vej og undgå at blive isoleret fra børneflokken. Det viser en ny SFI-rapport om forebyggende foranstaltninger til 5-9-årige.

Når man er mellem 5 og 9 år gammel åbner verden sig, og relationerne til andre mennesker uden for familien bliver stadig mere betydningsfulde. Klasseværelset, SFO’en, fodboldbanen og svømmehallen er nogle af de steder, hvor børnene skal kunne fungere.

Men udsatte børn med fx problemer i familien eller psykiske udfordringer kan ofte have svært ved at håndtere disse centrale arenaer. SFI-rapporten Forebyggende foranstaltninger 5-9 år gennemgår fem målrettede indsatser og giver en række bud på, hvordan man bedst kan hjælpe de udsatte børn på vej.

Positiv vurdering

Rapporten er en del af Dialoggruppe-projektet, hvor forskere og praktikere indsamler viden om forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. I rapporten gennemgås fem konkrete indsatser, der alle på forskellig vis arbejder forebyggende med udsatte 5-9-årige.

De fem indsatser varierer fra heldagsskoler med behandling af hele familien til fritidstilbud et par gange om ugen. På trods af den store variation, vurderes indsatserne af kommuner, behandlerne og de deltagende familier til at have positive resultater.

Ikke effektmåling

”Det gælder om at få børnene til at kunne fungere i en almindelig skole, i en almindelig SFO og til almindelige fritidsaktiviteter. Og behandlere og kommunerne synes, at det fungerer rigtig godt,” forklarer Mette Lausten, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

SFI-forskeren understreger dog, at det ikke er muligt at sige noget om de konkrete effekter af indsatserne, før Dialoggruppe-projektet afsluttes i 2013.

Dialoggruppe-projektet er af bestilt af Servicestyrelsen og gennemføres af SFI i samarbejde med COWI A/S. Få information på www.forebyggelse-boernogunge.dk.

Fakta

publikation Forebyggende foranstaltninger 5-9 år.
Forfattere Mette Lausten, Anne Kirstine Mølholt, Helle Hansen, Lise Heiner Schmidt, Maja Aaquist
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge, Skolegang
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk