SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte børn i Grønland har brug for langvarig indsats

Del

SFI har fulgt en gruppe anbragte børn, der har boet en periode i Børne- og Ungehuset Mælkebøtten i Nuuk og herefter blevet anbragt. Undersøgelsen viser, at selvom børnene har haft gavn af opholdet, så har de stadig store udfordringer et år efter tiden i Mælkebøtten.

31 grønlandske børn har i en periode boet i Mælkebøttens døgnafdeling i Nuuk, mens kommunen har foretaget en udredning for at finde ud af, hvad der skal ske for børnene. SFI har fulgt børnene for at se, om der sker ændringer for børnene, og om opholdet i Mælkebøtten kan bidrage til at give børnene en ny start i livet.

Voksne gode at snakke med

Undersøgelsen viser, at børnene på næsten alle områder har et svært liv. De får det bedre, når de flytter ind i Mælkebøtten og kan tage imod den hjælp, de får. De nævner selv, at de voksne er gode at snakke med. Og de trives bedre og bliver mere glade, mens de bor i Mælkebøtten.

Flere adfærdsproblemer

Men børnene har det fortsat svært, og mens de bor i Mælkebøtten, får de også i stigende grad adfærdsproblemer. De har en række problemer som tristhed, angst og hjælpeløshed. Børnene klarer sig nogenlunde i skolen rent fagligt, men de klarer sig dårligt socialt og slet ikke i fællesskabet med kammeraterne. Et år efter opholdet har de stadig et svært liv.

Har brug for mere hjælp

Børnenes vanskeligheder kan altså ikke fjernes i løbet af den periode, de bor i Mælkebøtten. Og det er vigtigt fortsat at udvikle Mælkebøttens arbejde med at give børnene flere ressourcer.

”Børnene får nogle redskaber, så de har mulighed for senere at klare sig bedre. Men de har brug for mere hjælp og opmærksomhed fremover,” siger seniorforsker Else Christensen, der har fulgt børnene. 

Fakta

publikation Børn i Mælkebøtten
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Anbringelser, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk