SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte børn og unges relationer styrkes

Del

Forebyggende indsatser for udsatte børn og unge bygger bro mellem barnet og familien og styrker netværk og sociale relationer. Det viser den afsluttende rapport om Dialogprojektet.

Uanset om der er tale om et barn på 1½ år med en usikker ung mor, en 8-årig dreng, der slår på alt og alle, eller en indadvendt teenager med et hash-problem, så skal kommunens indsats fokusere på to centrale elementer: At støtte familien i at få det bedst mulige fællesskab på trods af problemerne og at hjælpe både familie og barn med at få opbygget et netværk og de nødvendige sociale kompetencer.

Fire års samarbejde mellem forskning og praksis

I Dialogprojektet har forskere og praktikere over de sidste fire år indsamlet viden om 23 foranstaltninger til udsatte børn og unge mellem 0 og 22 år. ”Vi har haft et meget positivt samarbejde, hvor både forskere og praktikerne har lært rigtig meget – og både kommuner og foranstaltninger over hele landet vil forhåbentlig få nytte af den nye viden,” siger seniorforsker Mette Lausten, som har ledet projektet.

Det hjælper på forældrerelation, sundhed, skole, fritid og trivsel

Før- og eftermålingerne viser, at en række projekter lykkes med at sætte en positiv udvikling i gang hos børn og unge. Relationen mellem forældre og børn bliver stærkere, sundheden bliver bedre, fritidslivet styrkes, og mange børn og unge kommer ind i en positiv udvikling med bedre trivsel.

Svært med misbrug og kriminalitet

Det er ikke lykkedes nogen af indsatserne i projektet at hjælpe de unge, som har problemer med kriminalitet eller misbrug. Det kan være et signal om, at disse problemer har en sådan tyngde, at det kræver en tungere og mere målrettet indsats end det, en mere generel forebyggende indsats kan levere, vurderer forskerne.

Sandsynlige effekter

Der er i kommunerne stor efterspørgsel på dokumentation og viden om effekterne af sociale indsatser. I rapporten har forskerne grundigt beskrevet deres metode, hvilket kan hjælpe kommunerne til at fokusere på effekten af deres indsatser for udsatte børn og unge. Forskerne understreger, at der ikke er tale om egentlige effektmålinger, som kræver mere. Men ved hjælp af før- og eftermålinger sandsynliggør metoden en sammenhæng mellem indsats og effekt, og på den måde kan den hjælpe kommunerne til at dokumentere deres arbejde.

Dialogprojektet er af bestilt af Socialstyrelsen og gennemført af SFI i samarbejde med COWI A/S.

Fakta

publikation God praksis i forebyggende arbejde
Forfattere Mette Lausten, Helle Hansen, Vibeke Myrup Jensen
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk