SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte med alkoholmisbrug mangler relevante tilbud

Del

Mere end hver fjerde socialt udsatte borger med alkoholmisbrug oplever, at der mangler relevante behandlingstilbud. Mange har brug for at blive hjulpet på gaden eller der, hvor de bor, fordi de har svært ved at møde op på behandlingssteder.

Størstedelen af de socialt udsatte borgere, der får alkoholbehandling, vurderer, at det har hjulpet dem. Der er dog mange, som ikke får den hjælp, de har brug for, fordi der ikke tages højde for deres særlige behov, viser ny rapport fra SFI. 

Sammensatte problemstillinger

Undersøgelsen tegner et billede af en gruppe borgere med meget sammensatte problemer. Alkoholmisbrug er kun ét problem blandt mange problemer, som kan omfatte psykisk sygdom, stofmisbrug, hjemløshed, fattigdom og gæld. Derfor har de i høj grad behov for fleksible og helhedsorienterede indsatser.

Mange efterlyser desuden en bedre opfølgning, når de har været i behandling. 

Gode erfaringer med opsøgende arbejde

En psykisk syg, hjemløs borger med alkoholmisbrug har typisk svært ved at møde op på kommunen eller behandlingsstedet for at søge og modtage behandling. I nogle kommuner får udsatte borgere med alkoholmisbrug hjælp fra professionelle, der møder dem på gaden eller der, hvor de bor. En tredjedel af de socialt udsatte borgere fortæller i spørgeskemaundersøgelsen, at de har været i kontakt med en opsøgende medarbejder. Godt tre ud af fire mener, at det har hjulpet dem.  

I rapporten udtrykker en socialt udsat borger med alkoholproblemer det på denne måde: ”Jeg synes, at gadeplansmedarbejdere er mere værd, fordi de tager fat på en anden måde. Eller også accepterer vi dem, fordi de møder os på gaden. Det er vejen frem.”

Fakta

publikation Alkoholbehandling til socialt udsatte borgere
Forfattere Ditte Andersen, Marie Benkert Holtet, Torben Gliese
Emner Udsatte grupper, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktperson(er)

Ditte Andersen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 13 E-MAIL den@vive.dk

Søg på sfi.dk