SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte småbørn hjælpes bedst via forældrene

Del

Hjælp barnet ved at hjælpe forældrene. Det er devisen i 81 sociale indsatser overfor udsatte småbørn mellem 0 og 3 år i udlandet, som SFI har samlet i en ny forskningsoversigt. Og langt de fleste indsatser har en positiv virkning, viser oversigten.

Når socialt udsatte småbørn mellem 0 og 3 år skal have hjælp, er det mest frugtbart at sætte ind med forskellige støtteforanstaltninger til forældrene – og helst med flere former for støtte over længere tid.

Det viser en ny rapport fra SFI, som gennemgår en række udenlandske studier af sociale indsatser overfor små børn mellem 0 og 3 år. I alt 81 indsatser er med i oversigten, hvoraf langt de fleste er udført i USA eller Europa.

Syv risikofaktorer

Fælles for indsatserne er, at de retter sig mod en eller flere af syv såkaldte risikofaktorer i småbørnsfamilier: Misbrug, psykisk sygdom, vold, vanrøgt, dårligt begavede eller meget unge forældre, eller en kombination af flere faktorer. Metoderne til at hjælpe familierne er mange – fra samtaler, besøg og praktisk hjælp til gruppemøder og netværk.

Alle indsatserne på nær to har haft en positiv effekt i efterfølgende målinger. De bedst dokumenterede indsatser er detaljeret beskrevet i rapporten.

Inspiration til danske indsatser

Forskningsoversigten er bestilt af Servicestyrelsen, og formålet med den er at få mere viden om, hvad der virker i det sociale arbejde med udsatte småbørn. Her peger forskerne på en række fællestræk ved indsatserne:

Langt de fleste af dem arbejder med forældrene, snarere end direkte med børnene. De består oftest af flere aktiviteter, som både foregår i den enkelte familie og i større grupper. Og så strækker en stor del af dem sig over mindst et halvt år, hvor folkene bag indsatsen er i kontakt med familien mindst en gang om ugen.

Fakta

publikation Indsatser over for udsatte 0-3 årige og deres forældre.
Forfattere Helene Oldrup, Kathrine Vitus
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk