SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte ”tweens” skal hjælpes på rette vej

Del

Når man er 10-13 år og kommer fra en problemfyldt familie, skal der ikke så meget til, før man vælger den forkerte sti. Derfor skal forebyggende indsatser for udsatte børn i den alder hjælpe dem med at finde orienteringen i en verden med både fristelser og udfordringer.

Hvis det ikke fungerer derhjemme og man samtidig har adfærdsproblemer, psykiske problemer og måske er overvægtig, kan 10-13-årsalderen være meget svær.

De såkaldte ”tweens” har forladt indskolingens trygge rammer, og det kan være svært for udsatte børn i den alder at håndtere nye krav om selvstændighed, der stilles i skolen på mellemtrinet. Derfor skal de støttes, så de finder den rette vej frem i livet.

Må ikke isoleres

SFI-rapporten Forebyggende foranstaltninger 10-13 år er en del af Dialoggruppeprojektet, hvor forskere og praktikere indsamler viden om forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Rapporten beskriver fire indsatser, der skal hjælpe de udsatte tweens.

Selv om de fire indsatser er forskellige, vurderer behandlere og sagsbehandlere omkring alle indsatserne, at det er vigtigt at de udsatte børn ikke isoleres fra deres jævnaldrende. Derfor arbejder alle målrettet på at opbygge et netværk med andre børn og unge – fx gennem fritidsaktiviteter – og på at vise børnene faste rammer for gode relationer og almindelig social adfærd.

Større risiko

Forskerne bag undersøgelsen har endnu ikke haft mulighed for at vurdere effekterne af de forskellige indsatser. Men seniorforsker Mette Lausten, der er en af forskerne bag undersøgelsen, er enig i, at det handler om at få børnene styret uden om de største farer:

”Det er ikke mange, der stifter bekendtskab med alkohol, stoffer eller kriminalitet i den her alder. Men man ved, at jo mere udsatte de er, desto større er risikoen. Så det er vigtigt, at få dem socialiseret i den rigtige retning,” siger Mette Lausten.

Dialoggruppe-projektet er af bestilt af Servicestyrelsen og gennemføres af SFI i samarbejde med COWI A/S. Få information på www.forebyggelse-boernogunge.dk.

Fakta

publikation Forebyggende foranstaltninger 10-13 år.
Forfattere Mette Lausten, Anne Kirstine Mølholt, Helle Hansen, Lise Heiner Schmidt, Anne-Catherine Legendre
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte grupper, Familiebaggrund, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk