SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsatte unge er meget forskellige

Del

Det er meget forskellige unge mellem 14 og 17 år, der ender i forebyggende foranstaltninger. Det er vigtigt, at indsatsen fokuserer på overgangen til voksenlivet, og at behandlerne ikke kommer til at erstatte den unges forældre.

Det er mange ting at være opmærksom på, når man skal lave en forebyggende indsats over for udsatte unge mellem 14 og 17 år. De unge er meget forskellige og har meget forskellige problemer – fra den voldelige dreng, der har været i ”systemet” gennem hele opvæksten, og ikke gider høre på endnu en sagsbehandler, til den forsagte pige med psykiske problemer, som bukker under i gymnasiet.

Det viser den femte SFI-rapport i Dialoggruppe-projektet, hvor forskere og praktikere indsamler viden om forebyggende foranstaltninger til udsatte børn og unge. Rapporten gennemgår bl.a. fem konkrete indsatser, der på forskellig vis arbejder forebyggende med udsatte 14-17-årige.

Fokus på overgangen

De unge er med større eller mindre skridt på vej ind i voksenlivet. Derfor er det vigtigt, at foranstaltningerne arbejder målrettet for at gøre de unge klar til et selvstændigt liv som voksen, som det også foreskrives i Serviceloven.

I de fem foranstaltninger arbejder man bl.a. med empowerment, anerkendelse, relationer og rollemodeller. Gennem konkrete aktiviteter støtter man de unge i at hjælpe sig selv, og på den måde forbereder man dem til et voksenliv, hvor de ikke er klienter i det sociale system. Medarbejderne i de fem foranstaltninger vurderer, at de anerkendende metoder er effektive til at gøre de unge bevidste om deres egne ressourcer og derigennem udvikle deres selvværd.

Forældre må ikke glide i baggrunden

Erfaringerne viser også, at behandlere skal være opmærksomme på, at forældrene ikke glider i baggrunden, når de voksne på institutionen arbejder med de unge. Flere institutioner i undersøgelsen har gode erfaringer med at inddrage hele familien i arbejdet med at få den unge på ret kurs i livet. Men det kræver særlige ressourcer, hvis en ungdomsindsats også skal behandle familien.

Dialoggruppe-projektet er af bestilt af Socialstyrelsen og gennemføres af SFI i samarbejde med COWI A/S.

Fakta

publikation Forebyggende foranstaltninger 14-17 år
Forfattere Mette Lausten, Helle Hansen, Anne Kirstine Mølholt, Katrine Schjødt Vammen, Anne-Catherine Legendre
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk