SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Udsendelse øger ikke soldaters kriminalitet

Del

Danske soldater bliver ikke mere kriminelle af at blive udsendt på internationale missioner, men mange af soldaterne revurderer efter hjemkomsten deres motivation for at lade sig udsende.

En ny rapport fra SFI afdækker for første gang i dansk sammenhæng soldaters kriminalitet før og efter udsendelse på internationale missioner. Analysen bygger på oplysninger om de soldater, der blev udsendt for første gang mellem 1992 og 2007.

Mindre kriminelle end kontrolgruppen

Resultatet er, at soldaterne samlet set er mindre kriminelle end kontrolgruppen, der består af sammenlignelige unge, der har været vurderet egnet eller begrænset egnet da de i sin tid var på session.

Forskerne finder ingen tegn på, at udsendelse øger kriminaliteten blandt soldaterne, og tallene viser samtidig, at sandsynligheden for at begå kriminalitet efter hjemkomsten er størst for soldater, der allerede havde været i konflikt med loven, inden de blev udsendt.

Missioner anderledes i dag

Det kan dog være for tidligt at drage langsigtede konklusioner om konsekvenser af udsendelse på soldaternes kriminalitet.

”De missioner, Danmark deltager i, har skiftet karakter fra fredsbevarende til fredsskabende i den periode, vi ser på. De nyeste missioner er kun med i begrænset omfang i undersøgelsen, og forholdene for disse er mere voldsomme. Derfor kan konsekvenserne være anderledes i fremtiden,” siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen.

Fra demokratiopbygning til en god indtjening

Undersøgelsen viser også, at motivationen ændrer sig for den enkelte før og efter, at soldaterne har været udsendt. Før udsendelsen fylder idealistiske grunde som ”at opbygge demokrati i missionsområdet” og ”gøre noget for mit land” mest. Efter udsendelsen lægger soldaterne i stedet mere vægt på at ”have et udfordrende job” eller ”tjene gode penge”. Resultaterne stammer fra en spørgeskemaundersøgelse af soldater, der blev udsendt i foråret 2011 til hhv. Libanon og Afghanistan.

Rapporten er bestilt og finansieret af Soldaterlegatet. 

Fakta

publikation Soldater - før og efter udsendelse
Forfattere Stéphanie Lyk-Jensen, Julie Heidemann, Ane Glad
Emner Kriminalitet
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk