SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Ungdomsuddannelse øger jobchancen markant for indvandrere

Del

Der er meget stor forskel på beskæftigelsen blandt de personer, der har taget en ungdomsuddannelse og de personer, der ikke har. Især indvandrere uden en ungdomsuddannelse har det svært på arbejdsmarkedet.

Halvdelen af de indvandrere, der er kommet til Danmark i 6-15 års alderen og ikke har fuldført en ungdomsuddannelse, er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse 16 år efter endt grundskole. For etniske danskere er tallet 35 procent. Det viser en ny omfattende SFI-undersøgelse, der belyser uddannelses- og beskæftigelsesmønstre for etniske minoritetsunge helt eller delvist opvokset i Danmark.

Stort frafald på ungdomsuddannelserne

Mange af de etniske minoritetsunge påbegynder en ungdomsuddannelse, men frafaldet er markant. Blandt de unge mænd, der starter på en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, fuldfører op mod 62-70 procent af de etniske minoriteter ikke, mens 38 procent af de etniske danskere falder fra. ”Den lavere andel blandt etniske minoriteter, som fuldfører en ungdomsuddannelse, er en af forklaringerne på, at etniske minoriteter har en forholdsvis svag tilknytning til arbejdsmarkedet,” konstaterer seniorforsker Vibeke Jakobsen.

Uddannelse gør ikke det hele

Der er dog også andre forhold end uddannelse, der påvirker chancen for at komme og forblive i beskæftigelse. Således er 25 procent af de indvandrere, der er kommet til Danmark i 0-5-års-alderen og har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, hverken i beskæftigelse eller under uddannelse 7 år efter endt grundskole. Det gælder for 15 procent af de etniske danskere, der har taget en erhvervsfaglig uddannelse. ”Det er vigtigt at have fokus på, at flere etniske minoritetsunge får en ungdomsuddannelse, men det ser ud til at også andre forhold som eksempelvis familiebaggrund har betydning for, hvordan de unge klarer sig på arbejdsmarkedet,” siger Vibeke Jakobsen.

Fakta

publikation Uddannelses- og beskæftigelsesmønstre i årene efter grundskolen
Forfattere Vibeke Jakobsen
Emner Arbejdsmarkedet, Integration, Beskæftigelse, Etniske minoriteter, Efterkommere, Etniske minoriteter, Indvandrere, Ungdomsuddannelse
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk