SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Unge grønlændere lærer andre unge om rettigheder

Del

Et børnepanel af 13-17-årige fra hele Grønland udbreder viden til andre børn og unge om deres rettigheder. En ny undersøgelse fra SFI tyder på, at metoden kan være med til at give unge grønlændere en stemme.

Fakta

NAKUUSA-projektet har eksisteret siden 2011 og gennemføres af Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Selvstyret i Grønland og UNICEF i Danmark.
SFI-undersøgelsen er baseret på kvalitative interview med i alt 11 unge, der aktuelt er med i NAKUUSAs børnepanel. Dette er den sidste af i alt fire planlagte rapporter, som SFI har udgivet om NAKUUSA’s arbejde. NAKUUSA har fået nye bevillinger og fortsætter nu frem til 2020.

Børnepanelet er en del af projektet NAKUUSA, der skal sikre, at børn og unges rettigheder og vilkår styrkes i Grønland. En væsentlig del af børnepanelets arbejde er at formidle viden om børns rettigheder til andre unge – fx i skoleklassen eller i den by eller bygd, de kommer fra. Undersøgelsen tyder på, at de unge synes, at metoden, hvor unge oplyser unge, er en god måde at udbrede viden på og ændre kulturen omkring børn og unges rettigheder på Grønland.

Ok at tale om unges vilkår

Deltagerne i børnepanelet giver udtryk for, at de har lært meget om børns ret-tigheder af at være med i projektet. Før kendte stort set ingen i panelet til børns vilkår. De er nu blevet opmærksomme på, at det er vigtigt og legitimt at unge taler om deres vilkår og tager ansvar.

Mere viden om hvad der konkret kan gøres

De unge i panelet ønsker at bidrage til, at der kan ske ændringer, men de ved meget lidt om, hvad de konkret kan gøre. De fleste mener, at ansvaret for at hjælpe primært ligger hos forældrene. ”Der er ikke nogen af dem, vi har spurgt, der nævner offentlige tilbud som en mulighed, selvom der findes en række offentlige tilbud til udsatte unge og børn i Grønland. Målet for det kommende arbejde må være, at få synliggjort dette, så de unge får en mere handlingsrettet viden,” mener seniorforsker Else Christensen, der har lavet undersøgelsen.

Fakta

publikation Det har vi lært af Nakuusa
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk