SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Uudnyttet potentiale blandt personer med handicap

Del

Langt fra alle personer med handicap, der har en kompetencegivende uddannelse, har et arbejde, viser ny SFI-rapport. Det gælder både dem, der har korte og lange uddannelser.

For stort set alle uddannelsesniveauer er andelen i beskæftigelse lavere for personer med handicap end for personer uden handicap. Det viser undersøgelsen, der for første gang giver et detaljeret og landsdækkende billede af, hvilke uddannelser personer med handicap har, og hvor ofte de er i beskæftigelse.

Det vil altså sige, at for personer med fx folkeskolen som eneste uddannelse er der færre i beskæftigelse blandt handicappede end blandt ikke-handicappede. Det samme gælder for personer med en videregående uddannelse. 

”Det tyder på, at der er et uudnyttet potentiale, som arbejdsmarkedet kunne drage nytte af. Vi kan dog ikke udelukke, at nogen har så stort et handicap, at beskæftigelse ikke er mulig,” fortæller seniorforsker Jan Høgelund, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

Personer med psykiske lidelser har det sværest 

Det er især personer med en psykisk lidelse, der står uden for arbejdsmarkedet. Kun 24 pct. af dem med en psykisk lidelse har et arbejde, hvorimod 45 pct. af dem med et mobilitetshandicap er i beskæftigelse, og 64 pct. af dem der har et sanse- og kommunikationshandicap. 

Rapporten er bestilt og finansieret af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen under Undervisningsministeriet.

Fakta

publikation Handicap, uddannelse og beskæftigelse
Forfattere Jan Høgelund, Malene Rode Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Handicap, Eksklusion, Beskæftigelse, Kompetencer, Sygefravær
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk