SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vanrøgt af landbrugsdyr er også et socialt problem

Del

Når landmænd overtræder dyreværnsloven og i grove tilfælde vanrøgter deres dyr, er det ofte tegn på en social krise i familielivet. Særligt økonomiske problemer kan føre til svigtende dyrevelfærd på gården.

En ny SFI-rapport sætter fokus på sammenhængen mellem dyreværnssager og sociale forhold hos danske landmænd.

Analysen viser, at problemer i stalden ofte hænger sammen med problemer i stuehuset: Risikoen for dyreværnssager stiger, hvis landmanden har økonomiske udfordringer, eller hvis der er sociale problemer i familien, fx sygdom.

Analysen viser endvidere, at bøder for overtrædelse af dyreværnsloven ikke får landmænd til at forlade erhvervet, men at risikoen for at begå nye overtrædelser stiger markant, hvis man tidligere inden for de sidste fem år har været i konflikt med dyreværnsloven.

Anerkend normerne

”Landbruget har undergået store forandringer i de seneste generationer, men det er stadig en livsstil med særlige normer og traditioner, hvor arbejdsliv og privatliv er tæt forbundet”, fortæller rapportens forfatter, ph.d.-studerende Stefan Bastholm Andrade. ”Det er nødvendigt at anerkende de normer og hjælpe de udsatte landmænd til at forbedre deres sociale forhold, hvis man vil nedbringe antallet af dyreværnssager”.

Rapporten understreger dog samtidig, at problemet er ret begrænset: Der er godt 40.000 landbrugsbedrifter i Danmark, og i perioden mellem 2000 og 2008, som rapporten omhandler, har der været under 350 årlige sager om brud på dyreværnsloven blandt landmænd, heraf kun få af alvorlig karakter.

Rapporten er bestilt af Fødevarestyrelsen, som et led i forebyggelsesindsatsen overfor dyreværnssager i landbruget.

Fakta

publikation Levekår i dansk landbrug
Forfattere Stefan Bastholm Andrade
Emner Familie
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk