SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Velfærdsteknologi: En god løsning med udfordringer

Del

Velfærdsteknologiske løsninger bliver mere og mere udbredt på ældreområdet til glæde for mange ældre. Ofte er det også økonomisk en god idé. Dog er mange så svækkede af fx demens eller fysiske svagheder, at de har brug for vedvarende støtte og vejledning i at bruge de nye redskaber.

Automatisk hjælp til at tørre sig efter toiletbesøg og døre, der åbner og lukker af sig selv, er en hjælp og forbedring i hverdagen for ældre i plejeboliger, viser ny SFI-undersøgelse af velfærdsteknologiske løsninger i plejeboliger i Aarhus Kommune. De ældre føler, at de har mere kontrol og er mere trygge. Indførelsen af velfærdsteknologi på ældreområdet rummer dog også udfordringer.

Et fortsat behov for vejledning og støtte

For mange ældre er plejeboligen deres sidste bolig og mange er svækkede. De bor i gennemsnit i ca. 30 måneder i plejeboligen. Det betyder, at oplæring i brugen af velfærdsteknologien skal gentages forholdsvis ofte – hver gang en ny beboer flytter ind. Behovet bliver ikke mindre, hvis det fx er ældre borgere med demens.

Udfordringer for demente ældre

Omkring 70 pct. af dem, der bor i plejeboliger, har en demenssygdom, og antallet er stigende. Det betyder, at mange kan have vanskeligt ved at lære nyt og gøre brug af teknologien. For nogen kan teknologien endda mindske deres livskvalitet, og de kan blive bange og forvirrede. Det kan også medføre dårligere arbejdsmiljø og ekstra opgaver for personalet, hvis borgeren ikke føler sig tryg ved teknologien eller anvender den forkert.

Økonomisk kan det være en god idé

Trods udfordringerne, så er der også mange positive elementer forbundet med indførelsen af velfærdsteknologi.  Der kan fx være tid og penge at spare. I de tilfælde, hvor man opnår et bedre arbejdsmiljø, kan det resultere i fx tidsbesparelser og mindre sygefravær, viser undersøgelsen.

”Der er grund til at være optimistisk i forhold til ny velfærdsteknologi, men det er afgørende, at teknologien fungerer i hverdagen, også for dem, der er mest svækkede,” forklarer forsker Ditte Andersen, der har været med til at lave undersøgelsen.

Kontakt Ditte Andersen på tlf. 33 48 09 13

Fakta

publikation Velfærdsteknologi i plejeboliger
Forfattere Ditte Andersen, Kristoffer Markwardt, Lena Bech Larsen, Marie Anna Svendsen
Emner Handicap, Velfærdssamfundet, Ældre, Levevilkår
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktpersoner

Ditte Andersen

Seniorforsker
Telefon 33 48 09 13 E-mail den@vive.dk

Søg på sfi.dk