SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vi sparer mere op til pension - hvis vi har råd til det

Del

Samlet set har danskerne væsentligt mere på kistebunden til at forsøde alderdommen med, end vi havde for et par årtier siden. Men der er stadig en restgruppe, for hvem pensionisttilværelsen kan blive økonomisk trang.

En ny rapport fra SFI kortlægger for Socialministeriet de seneste årtiers udvikling i danskernes pensionsopsparing. Og for langt de fleste danskere går det fremad, viser tallene. Mens vi i 1995 gennemsnitligt sparede 4 pct. af vores samlede bruttoindkomst op til pension, var tallet i 2011 steget til 8,5 pct.

Lav indkomst giver lav opsparing

Rapporten viser dog også, at der stadig er grupper blandt danskerne, der har svært ved at sætte penge til side til alderdommen, bl.a. kortuddannede, førtidspensionister og indvandrere. 

De vil dog ikke nødvendigvis opleve, at deres økonomi bliver dårligere den dag, de bliver pensionister. Fælles for dem er nemlig, at de gennem hele livet har haft en relativt lav indkomst. For disse grupper ligger problemet derfor ikke i pensionssystemet, men snarere i deres svage tilknytning til arbejdsmarkedet, påpeger forskerne.

Styrk pensionsindbetalingerne

Vejen til en økonomisk tryg alderdom går altså gennem et arbejdsliv med opsparingsmuligheder, men det er ikke realistisk for alle, siger seniorforsker og medforfatter Anna Amilon:

”Der vil nok altid være en gruppe af borgere, der har svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Derfor er det også relevant at se på de pensionsforhold, der er for denne gruppe. Man kan fx øge ATP-indbetalingerne for arbejdsløse – som jo allerede i dag indbetaler dobbelt bidrag – eller styrke den såkaldte SUPP-pension for førtidspensionister, så flere benytter sig af ordningen. Dilemmaet er blot, at vi her taler her om en økonomisk meget trængt gruppe, og at flere penge til pensionen betyder færre penge i hænderne lige nu.”

Fakta

publikation Danskernes pensionsopsparinger og indkomster 2000-2011
Forfattere Anna Amilon, Gabriel Pons Rotger, Anders Gade Jeppesen
Emner Arbejdsmarkedet, Pension
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk