SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vigtige ressourcer i udsatte børns lokalmiljø

Del

Når kommunale sagsbehandlere skal vurdere, hvilken hjælp et udsat barn skal have, kan de med fordel også se på de ressourcer, der gemmer sig i barnets omgivelser og lokalmiljø. Et opdateret spørgeværktøj skal hjælpe sagsbehandlerne til at komme hele vejen rundt i vurderingen.

På vegne af Socialstyrelsen har forskere fra SFI opdateret de såkaldte aldersopdelte fokusområder (ICS), som bruges som værktøj i kommunernes børnefaglige undersøgelser og handleplaner. 


Helhedsbillede

Værktøjet består af et skema med udsagn, som sagsbehandleren skal vurdere det enkelte barn i forhold til. Udsagnene handler fx om, hvordan barnets familie fungerer, hvordan familien trives i lokalsamfundet, hvilke venskaber og relationer barnet har udenfor hjemmet, og hvordan det trives i skole og institution.

Formålet med skemaet er at hjælpe sagsbehandleren til at få et helhedsbillede af barnets hverdag og vilkår.


Nye handlemuligheder

Den nye version af skemaet er opdateret med den nyeste forskning i udsatte børns vilkår, og den viser bl.a., at forhold som bolig, økonomi og lokalmiljø også spiller en stor rolle for børnenes trivsel. Der er desuden kommet mere fokus på at inddrage barnets ønsker og perspektiver i det socialfaglige arbejde med udsatte familier, og begge disse forhold er indarbejdet i skemaet. 

”Formålet med de nye fokuspunkter i skemaet er bl.a., at sagsbehandleren i højere grad ser på de sammenhænge, familien indgår i, fx i lokalsamfundet og gennem skolen. Det kan være en måde at få øje på nye handlemuligheder i forhold til det enkelte barn”, fortæller forsker Helene Oldrup, som er medforfatter til rapporten.

Fakta

publikation De aldersopdelte fokusområder i ICS
Forfattere Helene Oldrup, Anna-Katharina Højen-Sørensen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Familiebaggrund, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk