SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vigtigt med støtte i overgangen fra hjemløshed til egen bolig

Del

Hjemløse kan hjælpes ud af hjemløsheden med den rette indsats. Det er især vigtigt at skabe struktur i hverdagen og hjælpe med at få betalt regninger, skabe kontakt til kommunen og med at komme på plads i en ny bolig. Praktisk hjælp, bostøtte og netværk er med til at forhindre et tilbagefald til hjemløshed.

For mange hjemløse er det vigtigt med den rette hjælp for at komme ud af hjemløsheden og etablere sig i egen bolig. Det viser en ny SFI-rapport, som ud fra interview med 15 tidligere hjemløse belyser, hvad der især er vigtigt for at komme ud af hjemløsheden, og hvilke risici, der er i processen.

Herberget kan hjælpe den hjemløse i gang

De hjemløse har typisk brug for hjælp til at blive skrevet op til en lejebolig eller på den kommunale akutliste. Det kan herbergene hjælpe med, ligesom de kan iværksætte den nødvendige bostøtte i overgangsfasen til egen bolig og skabe en glidende overgang til sikring af trygge rammer.

Bostøtte sikrer fodfæste og mindsker risiko for tilbagefald

Bostøtten er på mange måder afgørende for, at den hjemløse får nyt fodfæste i egen bolig og ikke risikerer at falde tilbage i hjemløsheden. En fast tilknyttet bostøttemedarbejder kan derfor hjælpe med flytning og indretning, fungere som bindeled til kommunen og sørge for, at huslejen og andre regninger bliver betalt. Hjælp til at skabe en struktur i hverdagen med aktiviteter som indkøb og måske kontakt til familie og samvær med børn er vigtig for at undgå ensomhed og måske tilbagefald til stof- og alkoholmisbrug.

Familie, venner og et velfungerende miljø hjælper til

Ved siden af bostøtten er netværk af familie og venner en vigtig hjælp til få struktur på en ny hverdag. Endelig er det også en fordel, hvis de tidligere hjemløse ikke får tildelt en bolig i et miljø, som er præget af stof- og alkoholmisbrug.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og integrationsministeriet.

Fakta

publikation Fra hjemløshed til egen bolig.
Forfattere Dorte Laursen Stigaard
Emner Boligsociale område, Udsatte grupper, Boligforhold, Hjemløshed, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk