SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Visse faktorer øger risiko for unges kriminalitet

Del

Børn og unge, der begår kriminalitet, har fx ofte været udsat for mishandling hjemme, har forældre med misbrug eller har skiftet skole mange gange. Ny SFI-rapport belyser hvilke risikofaktorer, som forhøjer risikoen for kriminel adfærd.

Indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge skal styrkes, og Servicestyrelsen skal udvikle et redskab til tidlig identifikation af disse børn og unge. SFI-rapporten er et led i projektet og identificerer en række faktorer, der både forhøjer og mindsker risikoen for, at børn og unge begår kriminalitet.

Hjemmet har stor betydning

Rapporten indkredser en række faktorer, der øger risikoen for kriminel adfærd. Det er fx mishandling og konflikter i hjemmet, forældres misbrug og dårlige forældreevner generelt. Det kan også øge risikoen for at blive kriminel, hvis barnet eller den unge har ADHD-lignende forstyrrelser, klarer sig dårligt i skolen eller har skiftet skole mange gang.

Forebyggelse fra fødslen virker

Samtidig er det også i familiens rammer, at der kan findes faktorer, som beskytter børn mod at begå kriminalitet senere. Forældretræning og hyppige besøg af sundhedsplejerske i barnets første år har stor betydning – ligesom omsorg og positiv opmærksomhed fra forældrene. Det er også beskyttende i sig selv, at forældrene har en uddannelse og er i arbejde.

Ikke alle bliver kriminelle

Men undersøgelsen viser også, at en stor andel af børn og unge med en risikoprofil ikke bliver kriminelle.

”Derfor er det vigtigt, at de foranstaltninger, der sættes i værk overfor børn og unge med risiko for at blive kriminelle, ikke har negative bivirkninger fx i form af stigmatisering og social udstødelse men især øger trivslen”, siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Fakta

publikation Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge.
Forfattere Mogens Christoffersen, Peter Skov Olsen, Katrine Schjødt Vammen, Sarah Sander Nielsen, Mette Lausten, Jacob Brauner
Emner Børn og unge, Familie, Kriminalitet, Udsatte børn og unge, Familiebaggrund, Familiemønstre, Familiebaggrund
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk