SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vold i familien kaster lange skygger i et barneliv

Del

Det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier. Selvom børnene ikke nødvendigvis er direkte udsat for volden, er de stadig ofre for den, viser undersøgelsen. De bliver fx oftere anbragt og får oftere posttraumatisk stress end børn fra lignende familier, som ikke har oplevet vold. Det betyder, at volden også har en helt konkret, økonomisk pris for samfundet.

Godt hver 20. danske barn vokser op i en familie, hvor der forekommer vold – vel at mærke af en sådan art, at det har ført til en sigtelse hos politiet eller en registrering på en skadestue. Det svarer til, at der i hver skoleklasse sidder mindst et barn, der har oplevet vold i familien.

Det viser en ny undersøgelse fra SFI, der for første gang i dansk sammenhæng kortlægger, hvordan børn påvirkes af den vold, som de ikke selv er direkte ofre for, men som rammer nogle af deres nærmeste voksne. Undersøgelsen bygger på registerdata om børn, hvis far og/eller mor er registreret som udøver af eller offer for vold i et offentligt register i Danmark.

Svære vilkår

Mange af de børn, der oplever vold i familien, har også på andre måder svære vilkår. Undersøgelsen viser, at børnenes risiko for at opleve vold stiger, hvis der allerede forekom vold, før barnet blev født, hvis forældre har domme, der ikke er relateret til vold og hvis de modtager sociale ydelser.  

Meget tyder dog på, at volden i sig selv har konsekvenser for børnene. I undersøgelsen sammenlignes de med en kontrolgruppe af jævnaldrende børn, der er vokset op i familier med samme baggrund og karakteristika, men som ikke har oplevet vold. I forhold til dem bliver børn fra voldsramte familier dobbelt så ofte anbragt udenfor hjemmet eller får forebyggende foranstaltninger, og de bliver halvandet gang så ofte ramt af posttraumatisk stress. De klarer sig også dårligere i skolen.

”Vi kan ikke med den her type oplysninger vide, om barnet har været til stede, da volden fandt sted eller ved, hvad der er sket. Men vi kan se, at mange børn uanset hvad oplever voldens konsekvenser – og vi ved, at der er et stort mørketal på området, da langt fra al vold fører til sigtelser og skadestuebesøg, som vi ser på her. Set i det lys er resultaterne bekymrende”, siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der har ledet undersøgelsen.

Koster dyrt

Volden har en menneskelig pris for børnene, men den har også en helt konkret pris for samfundet, viser undersøgelsen. Ser man alene på de midler, der bruges på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, og på ambulant behandling og somatiske indlæggelser, indtil barnet fylder 15 år, er prisen 200.000 kr. pr. barn. Det svarer til en merudgift på ca. 450 mil. kr. pr. børneårgang i forhold til kontrolgruppen.

Undersøgelsen er bestilt af Mødrehjælpen med finansiering fra Egmont Fonden.

Fakta

publikation Børn, der oplever vold i familien
Forfattere Stéphanie Vincent, Martin Bøg, Malene Rudolf Lindberg
Emner Familie, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson

Stéphanie Vincent Lyk-Jensen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 34 E-MAIL svj@vive.dk

Søg på sfi.dk