SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Vold og seksuelle overgreb stadig en del af mange børns liv

Del

Hvert 6. barn oplever vold hjemme, og psykisk vold er også udbredt. Skole og uddannelse synes at være den faktor, der beskytter børn og unge bedst mod vold og overgreb, viser ny SFI-rapport.

Denne rapport er en del af den overgrebspakke, som folketinget vedtog i 2012 for at sætte fornyet fokus på vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Rapporten bidrager med ny viden om både omfanget af og årsager til vold og overgreb.

En spørgeskemaundersøgelse blandt 2.000 elever i 8. klasse viser blandet andet, at ca. hvert sjette barn oplever vold i hjemmet. Det svarer til 3-4 elever i hver klasse.

Fokus på psykisk vold

Undersøgelsen viser også, at ca. hvert 12. barn er udsat for psykisk vold fra deres forældre. Det kan fx være, at barnet er blevet truet med vold, eller med at blive smidt ud hjemmefra.

Traditionelt har der været mindre fokus på psykisk vold i det socialfaglige arbejde. ”Det kan være meget ødelæggende og begrænsende for de børn, der er udsat for psykisk vold. Der bør derfor sættes langt mere fokus på at hjælpe disse børn,” siger forsker og projektleder Helene Oldrup. 

Forhold i familien spiller ind

Undersøgelsen viser, at vold og overgreb især foregår i familier, der i forvejen har problemer.  Fx har børn, der vokser op i brudte familier (fx pga. skilsmisse og anbringelse), større risiko for at blive udsat for vold eller overgreb.

Til gengæld har lokalområdet i sig selv en ganske lille betydning for, om man har større eller mindre chance for at blive udsat for vold og seksuelle overgreb. Det betyder således minimalt, at man vokser op i et udsat boligområde. 

Skole og uddannelse beskytter

Undersøgelsen peger også på, at unge, der klarer sig godt i skolen, og som gennemfører en ungdomsuddannelse, er mindre udsatte for fysisk vold. ”Bedre uddannelse kan naturligvis ikke forhindre, at et barn bliver udsat for vold. Men på den lange bane kan en styrkelse af unges uddannelse måske være med til at forebygge vold i fremtiden,” vurderer Helene Oldrup.

Fakta

publikation Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Danmark 2016
Forfattere Helene Oldrup, Mogens Nygaard Christoffersen, Ida Lykke Kristiansen, Stine Vernstrøm Østergaard
Emner Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson

Helene Oldrup

DIREKTE E-MAIL

Søg på sfi.dk