SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2000:1

Del

Download Social Forskning 2000:1

INDHOLD

Ansvar og værdier i børnefamilier

Nutidens forældre vil gerne samarbejde med deres børns institutioner, viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet. Og de lægger vægt på, at skolen skal lære børnene noget - ikke opdrage dem. Men i praksis kniber det for nogle grupper med at leve op til de pæne ord om samarbejde. Undersøgelsen viser også, at forældrenes arbejde fylder mere, end de store børn kunne ønske sig.
Af Dines Andersen og Anne-Dorthe Hestbæk

Børn og unges selvdestruktive adfærd - hvorfor?

Hvorfor bliver nogle unge narkomaner? Og hvorfor er der nogle unge, der forsøger at begå selvmord? Disse spørgsmål har Socialforskningsinstituttet belyst i en undersøgelse af risikofaktorer i barndommen. Undersøgelsen er metodisk enestående ved at have fulgt mere end 150.000 børn gennem en 15 årig periode. Det er sket ved hjælp af informationer fra en lang række registre, der beskriver børnenes opvækstforhold og levekår.
Af Mogens Nygaard Christoffersen

Kommuner i front

Kommuner viser via deres praksis nye måder at tackle det sociale arbejde på. Nogle gange er det den kommunale praksis, som inspirerer til ny lovgivning på området. Spørgsmålet er, om det altid er de samme kommuner, der er i front med organisationsudvikling på alle felter inden for det sociale område, eller om det skifter fra sagsområde til sagsområde - eller endda fra gang til gang. Det har en undersøgelse fra SFI sat fokus på.
Af Ole Gregersen

Fleksibilitet i jobsøgningen hjælper ikke ledige

Der er meget forskel på, hvor fleksible ledige er i deres jobsøgning, og i hvilket omfang de står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det viser en undersøgelse fra SFI. Det er imidlertid overraskende, at ledige, som er mest ihærdige og mest fleksible i jobsøgningen, ikke efterfølgende har den højeste grad af beskæftigelse.
Af Henning Bjerregård Bach

Byudvalgets indsats gør en forskel

Evalueringen af den første periode af Byudvalgets arbejde er nu afsluttet. By- og boligminister Jytte Andersen gør i denne kronik status over resultaterne. Ministeren fremhæver bl.a., at det med stor succes er lykkedes at reducere problemerne med kriminalitet og hærværk.
Af Jytte Andersen, By- og boligminister

Nærmiljøet kan forbedres
Resultater fra evalueringen af Byudvalget

I 1993 iværksatte regeringen for en 4 årig periode en række initiativer i boligområder, der var ramt af sociale såvel som økonomiske og fysiske problemer. Tilrettelæggelsen af indsatsen skete i et samarbejde mellem en række ministerier, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Heraf udspringer muligheden for den helhedsorientering , der har præget indsatsen. Der er således givet støtte til nedsættelse af huslejen, fysisk genopretning af bygninger og udearealer samt til en boligsocial indsats. I to evalueringsrapporter om byudvalgsinitiativerne rettes blikket på byudvalgets boligsociale indsats. Det drejer sig om de mange forskelligartede sociale aktiviteter, der er foregået i boligområderne ofte med hjælp fra de (ny-)ansatte beboerrådgivere.
Af Anders Munk

Man afskaffer ikke den sociale arv ved at afskaffe begrebet

I Social Forskning 99:2 gik forskningslektor Morten Ejrnæs til angreb på begrebet social arv, som han foreslog afskaffet. Lektor Svend Aage Andersen fra Den Sociale Højskole i Århus er helt uenig og svarer i denne artikel på Morten Ejrnæs' kronik.
Af Svend Aage Andersen, lektor ved Den Sociale Højskole i Århus

Små virksomheder - stort socialt engagement

Frem til 2006 vil Socialforskningsinstituttet overvåge udviklingen i det rummelige arbejdsmarked og virksomhedernes sociale engagement. Baggrunden er navnlig bestræbelserne på at forebygge udstødning fra arbejdsmarkedet og integrere personer, der af forskellige årsager har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse. Undersøgelsen skal gennem årlige rapporter bidrage til at belyse, i hvilket omfang disse målsætninger opnås. Årbogen for 1999 viser bl.a., at der er store forskelle mellem små og store virksomheder og mellem offentlige og private virksomheder.
Af Hanne Weise

Velfærdssamfundets fremtid

En nylig udkommet SFI-rapport sammenfatter resultater og indsigter fra et 4-årigt forskningsprogram om velfærdssamfundets fremtid. Samtidig giver rapporten nogle bud på nogle af de kommende års udfordringer for velfærdssamfundet og dermed for dansk velfærdsforskning.
Af Jørgen Søndergaard, direktør for Socialforskningsinstituttet

Søg på sfi.dk