SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2000:2

Del

Download Social Forskning 2000:2

INDHOLD

Befolkningens kultur- og fritidsaktiviteter stabile på et højt niveau

For femte gang siden midten af 1960'erne har SFI gennemført en undersøgelse over befolkningens kultur- og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen viser, at befolkningens interesse for de forskellige aktiviteter ikke har ændret sig meget gennem de seneste år. Frem til 1987-undersøgelsen benyttedet stadig større andele af befolkningen sig stadig mere flittigt af de mange tilbud og muligheder. 1993-undersøgelsen viste, at den generelle tendens til øget deltagelse på næsten alle områder var ophørt. Den nye undersøgelse viser, at aktivitetsniveauet på de fleste områder har holdt sig stabilt på det opnåede niveau siden 1993.
Af Torben Fridberg

Det danske velfærdsmirakel

Den nordiske velfærdsmodel er genstand for megen kritik og dommedagsprofetier. Udviklingen i 1990erne viser imidlertid, at den nordiske model har det godt, og især Danmark har forbedret sin socialpolitik.
Af Jon Kvist

Ikke alle bliver hjulpet i den danske velfærdsstat

Socialforskningsinstituttet har undersøgt, hvordan det er gået mennesker som har benyttet krisecentre eller institutioner for hjemløse. Undersøgelsen viser, at selvom nogle har fået det bedre, så har mange blandt de hårdt belastede ikke fået det bedre, eller er blevet yderligere udstødt. Det gælder specielt misbrugere, og en særlig udsat gruppe er kvinder der benytter institutioner for hjemløse. Undersøgelsen peger på, at tilbuddene til disse grupper ikke er gode nok til at ændre den sociale nedtur.
Af Tobias Børner Stax

Et bæredygtigt pensionssystem

Om nogle år begynder andelen af ældre at stige. Afdelingschef i Økonomiministeriet Per Bremer Rasmussen analyserer i denne kronik pensionisters vilkår i dag og i fremtiden, og konsekvenserne for de offentlige finanser af de flere ældre. Konklusionen er, at udfordringen er mindre end hidtil antaget, og at det er muligt at opretholde de nuværende regler for pensionister. Fremtidens pensionister kan derfor se frem til betydelige velstandsstigninger. Forudsætningen er, arbejdsmarkedspensionerne udbygges som forudsat, at den finanspolitiske strategi fastholdes, og at de mål regeringen har for ledighed og arbejdsudbud nås.
Af Per Bremer Rasmussen

Lang tid på kontanthjælp

Et nyt arbejdspapir fra Socialforskningsinstituttet giver et overblik over situationen for de langvarige modtagere af kontanthjælp. Hvor længe har de været på kontanthjælp? Hvad er deres baggrund? Og hvordan er deres kontakt med andre offentlige ordninger?
Af Trine Filges

Ledelse og arbejde under forandring?

Det er en almindelig antagelse, at arbejdslivet i disse år bliver mere og mere fleksibelt. Og der er forventninger til, at arbejdet skal være sjovt og udfordrende. Men hverken fleksible ledelsesformer eller det fleksible arbejde ser ud til at være blevet mere almindeligt. De der har et fleksibelt arbejde er mere tilfredse og veltilpasse end andre. På den anden side betyder fleksibelt arbejde samtidig mere arbejde. Det fremgår af en ph.d.-afhandling, som Socialforskningsinstituttet har offentliggjort.
Af Agi Csonka

Fleksible virksomheder satser på uddannelse

Blandt danske virksomheder findes en gruppe af store offensive virksomheder. Disse virksomheder udvikler nye organisationsformer, har et højt teknologi- og efteruddannelsesniveau og et lønniveau, der kan tiltrække de bedst kvalificerede. I modstykke til disse finder man de – især små virksomheder, hvor teknologi- og efteruddannelsesniveau er lavt. Her tilpasses svingninger i efterspørgslen gennem ansættelse og afskedigelse af den relativt lavtlønnede arbejdskraft. Således kan man sammenfatte hovedresultaterne af en ny antologi fra Socialforskningsinstituttet om virksomhedernes arbejdskraftanvendelse.
Af Lisbeth Pedersen

Årsberetningen

Årsberetning med virksomhedsregnskab 1999 er nu kommet. Den giver et bredt billede af Socialforskningsinstituttets aktiviteter og resultater i 1999 samt af instituttets forventninger til fremtiden.
Af Jørgen Søndergaard, direktør

Søg på sfi.dk