SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2002:2

Del

Download Social Forskning 2002:2

INDHOLD

Børn lærer ikke socialt ansvar over for jævnaldrende

Udviser børn ansvarlighed over for andre børn? Hvordan lærer nutidens børn at føle ansvar over for et fællesskab? Og er der forskel på, hvad børn lærer om ansvar i skolen, i den organiserede fritid og hjemme? Det er nogle af de spørgsmål en ny undersøgelse fra SFI belyser. Undersøgelsen peger på, at skolen er afgørende for udviklingen af børns sociale ansvar. Men der mangler koordinering mellem skole, fritidsklub og familie, og ingen af stederne stilles der i praksis krav om, at børn udviser socialt ansvar over for jævnaldrende børn.
Af Connie Carøe Christiansen og Pernille Hohnen

Familien klarer presset

Familien er ikke under afvikling, men under forandring – den er blevet et sted, hvor den enkelte lader op. Og de fleste børn i Danmark har det godt i en velfungerende familie. Men et mindretal, ca. 10 procent, har det svært. Det viser en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet, som sammenfatter fire års forskning om børn og familier. Den giver et signalement af børn og familier i dagens Danmark, herunder også børn med vanskelige opvækstbetingelser.
Af Else Christensen

Hvad gør unge til seksuelle krænkere?

I de senere år har der været rapporteret om et stigende antal sager, hvor børn og unge har udsat andre for seksuelle overgreb. En ny undersøgelse fra SFI viser at massive oplevelser af omsorgssvigt i barndommen, indlæringsvanskeligheder og mistrivsel kendetegner de unge, som har krænket andre seksuelt.
Af Mimi Strange

Indsatsen for børn og børnefamilier

En dårlig barndom kan sætte lange og ødelæggende spor. Derfor er det vigtigt med en fælles indsats fra både offentlig og privat side om at skabe bedre forhold for de udsatte børn og børnefamilier. Samtidig er det vigtigt at skaffe viden om de centrale spørgsmål i den sociale indsats og at udnytte den viden vi har i praksis. Socialministeren redegør i denne kronik for nogle af sine og regeringens initiativer på området.
Af Henriette Kjær

Hvor rummeligt er det danske arbejdsmarked?

Kravene på de danske arbejdspladser har gjort dem mindre rummelige over for personer på kanten af arbejdsmarkedet. En større satsning af Socialministeriet har dog haft held til delvist at modvirke tendenser mod øget marginalisering og polarisering. Især er fastholdelsen af medarbejdere med nedsat arbejdsevne øget. Det viser en ny rapport fra Socialforskningsinstituttet, som sammenfatter og perspektiverer resultater fra en lang række undersøgelser af arbejdsmarkedets rummelighed.
Af Jon Kvist

Mere velfærd?

Redaktionen har modtaget dette indlæg fra pensioneret økonomichef Olaf Johansen som en reaktion på Social Forskning’s temanummer "Mere velfærd – forventninger og muligheder". Olaf Johansen beskriver den kolossale udvikling i vores velfærd, som er sket siden hans barndom, og efterlyser et mere optimistisk syn på vores muligheder for at udvikle velfærden i fremtiden.
Af Olaf Johansen

Årsberetningen

Socialforskningsinstituttets årsberetning med virksomhedsregnskab 2001 er nu kommet. Den giver et bredt billede af Socialforskningsinstituttets aktiviteter og resultater i 2001 samt af instituttets forventninger til fremtiden.
Af Birgitte Frandsen Langkilde

Søg på sfi.dk