SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2002:4

Del

Download Social Forskning 2002:4

INDHOLD

Medarbejderne forventer socialt ansvar fra deres virksomhed

Virksomhedernes sociale engagement er ved at blive en del af hverdagen. Flere og flere medarbejdere forventer, at der vil blive taget særlige hensyn, hvis de kommer ud for langvarig sygdom eller får nedsat arbejdsevne. Flere har fået kolleger, der er ansat i fleks- eller skånejob, og stemningen på arbejdspladserne over for at ansætte etniske minoriteter er også blevet mere positiv over de sidste år. Det er nogle af resultaterne fra SFIs årlige undersøgelse af virksomhederne sociale engagement. Men undersøgelsen viser også, at der på en række områder ikke er sket nogen udvikling.
Af Joachim Boll og Anette Kruhøffer

Anbringelse af børn beror på sagsbehandlerens skøn

Beslutninger om at anbringe børn uden for hjemmet er én af de vanskeligste
opgaver, der er pålagt socialforvaltningerne. Socialforskningsinstituttet har undersøgt, hvilke vurderinger der ligger bag kommunernes beslutning, når børn evt. skal anbringes uden for hjemmet. Alt tyder på, at børn med identiske problemer vil få en forskellig behandling fra kommune til kommune og fra sagsbehandler til sagsbehandler. Det står klart, at den enkelte sagsbehandlers skøn har afgørende indflydelse på, om et barn bliver anbragt uden for hjemmet eller ej.
Af Tine Egelund

Udvidelse – udfordringer – udvikling.
Beskæftigelses- og velfærdspolitik i et nyt Europa

EU står efter alt at dømme overfor at blive udvidet med 10 lande og godt 100 millioner personer. Aldrig før har så mange lande stået overfor optagelse, og aldrig før har økonomiske og sociale forskelle mellem nuværende og kommende EU-lande været større. To artikelsamlinger fra Socialforskningsinstituttet belyser, hvordan EU og dets udvidelse påvirker beskæftigelses- og velfærdspolitikken i Danmark og andre europæiske lande.
Af Jon Kvist

Ingen integration uden arbejde

Alt for mange indvandrere modtager kontanthjælp i stedet for at forsørge sig ved arbejde. Men arbejde er nøglen til integration, og derfor skal indvandrere arbejde sig ind i det danske samfund. Integrationsminister Bertel Haarder understreger i denne kronik, hvor vigtigt det er at få flere indvandrere i arbejde. Både for deres egen skyld og for samfundets. Indvandrerne skal blive et overskud for det danske samfund i stedet for en byrde.
Af Bertel Haarder

Bestemmer forvaltningen om du får førtidspension?

Der er stadig store forskelle på, hvor mange førtidspensioner kommunerne tilkender. Også når man tager højde for de forskellige sociale forhold i kommunerne. En ny undersøgelse fra SFI viser, at selv om antallet af tilkendelser er faldet betydeligt, er der stadig mulighed for at aktivere flere og førtidspensionere færre. Det drejer sig især om at se på forvaltningernes organisation og gøre dem mere dynamiske og mindre bureaukratiske.
Af Steen Bengtsson

Mange veje til integration

Der er næppe én vej frem mod integration. For at få et dækkende billede af integrationsprocessers mangfoldighed er det nødvendigt at rette blikket mod etniske minoriteters hverdagsliv og mod de strategier til at klare sig så godt som muligt i det danske samfund, som man finder her. En ny rapport sammenfatter seneste tre års etnisk minoritetsforskning på Socialforskningsinstituttet. Den peger på en række temaer, der kan indkredse, hvad integration er og hvordan integration fremmes.
Af Connie Carøe Christiansen

Socialpolitik og velfærdsproduktion

Socialpolitikken er en af grundpillerne i velfærdssamfundet, og der bruges mange ressourcer på det sociale område i Danmark. På trods af målsætninger om social integration, økonomisk sikkerhed og ligeværd, viser erfaringerne alligevel at det ikke helt nemt at finde gode løsninger på mange individers og familiers sociale problemer. Hertil kommer, at de socialpolitiske problemer hele tiden forandrer sig, og nye problemer kommer til. Det viser en ny rapport om de senere års forskning i SFI omkring forskellige socialpolitiske emner.
Af Torben Fridberg

Søg på sfi.dk