SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2003:1

Del

Download Social Forskning 2003:1

INDHOLD

Leder

Når hørelsen svigter

Mere end hver tiende voksne dansker har problemer med hørelsen. En ny undersøgelse belyser de hørehæmmedes muligheder for at begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i deres sociale liv.
Af Thomas Clausen

Interview: Tiden som ressource

To nye rapporter bruger måling af den måde vi bruger vores tid på til at danne et billede af livet hos den danske befolkning som helhed og de etniske minoriteters liv.
Af Jens Bonke og Garbi Schmidt interviewet af Michael Aage Jensen

Valgfri offentlig service til alle – men det må ikke koste

Det offentlige står over for en stor udfordring. Beslutningstagere og forvaltninger skal udvikle en velfærdsmodel, der skaber mere valgfrihed, mere kvalitet og øget brugertilfredshed for færre penge.
Af Jørgen Søndergaard

I periferien af børnehavens fællesskab

Børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse havner ofte i periferien af børnenes fælles sociale liv i børnehaven. Hvad kan børnehaverne gøre for at bedre at integrere disse børn?
Af Mai Heide Ottosen

Skånejob på overenskomst – en overset mulighed

Mange overenskomster giver virksomhederne mulighed for at oprette skånejob til medarbejdere, der ikke mere kan klare kravene i en almindelig stilling. Men muligheden udnyttes ikke i særligt stort omfang. Hvorfor?
Af Pernille Hohnen

Interview: Integration, integration, integration

Social Forskning har talt med tre af instituttets forskere med hver deres tilgang til forskning i integration - blandt handicappede, etniske minoriteter og på arbejdsmarkedet.
Af Niels Henning Bjørn, Thomas Clausen og Lene Kofoed Rasmussen interviewet af Michael Aage Jensen

Danmark hænger sammen

I Danmark indgår næsten alle i en række forskellige fællesskaber, og kun meget få står uden for alle fællesskaber på én gang.
Af Niels Henning Bjørn

Søg på sfi.dk