SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2003:2

Del

Download Social Forskning 2003:2

INDHOLD

Leder

Anbringelse af børn – hvad ved vi?

Omkring 14.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet. Men man ved meget lidt om, hvilke konsekvenser det har for børnene, og hvilke anbringelsesformer, der giver de bedste resultater.
Af Tine Egelund

Straf eller hjælp til unge kriminelle?

Samfundet er i et dilemma når det gælder reaktionerne over for de unge kriminelle. Artiklen diskuterer dilemmaet.
Af Lilli Zeuner

Hvordan interviewer man børn?

Artiklen sætter fokus på de særlige problemer ved at gennemføre en survey, når respondenterne er børn og unge.
Af Dines Andersen

Social arv – velfærdsstaten og familien

Hvordan kan man afbøde de risikofaktorer i barndommen, som udspringer af en socialt belastet opvækst?
Af Niels Ploug

Ældredatabasen – En guldgrube af oplysninger

”Ældredatabasen” er en guldgrube for forskere, som interesserer sig for ældre danskeres hverdagsliv, arbejdsforhold og brug af offentlige ydelser.
Af Merete Platz

Tilbagetrækning udskydes

Meget tyder på, at de ældre nu er på vej til at blive længere på arbejdsmarkedet. Det viser en analyse af ældres forventede og faktiske tilbagetrækningsalder.
Af Niels Henning Bjørn og Mona Larsen

Interview: Lederne og det sociale engagement

Forskerne bag en rapport om ledernes sociale engagement drøfter rapportens konklusioner med chefen for den ledelsespolitiske afdeling i Ledernes Hovedorganisation.
Af Anders Rosdahl, Hans Uldall-Poulsen og kim Møller Laursen interviewet af Michael Aage Jensen

Forskelligheden skal udnyttes på danske arbejdspladser

Mangfoldighedsledelse har bredt sig på en del danske arbejdspladser. En ny rapport undersøger motiver og resultater blandt de virksomheder, der har gjort forsøget.
Af Annette Kamp og Peter Hagedorn-Rasmussen

Søg på sfi.dk