SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2003:3

Del

Download Social Forskning 2003:3

INDHOLD

Leder

Social ulighed over livsforløbet

Hvordan spiller den sociale baggrund i vores opvækstmiljø ind på vores chancer for at klare os godt i voksenlivet? En ny undersøgelse viser bl.a., at det har stor betydning, om familien har kunnet skabe trygge og stabile rammer for børnenes opvækst.
Af Mads Meier Jæger

Portræt af en befolkning

Der er blevet færre danskere med meget svært belastende levekår siden den første levekårsundersøgelse for 25 år siden. Men en forløbsundersøgelse er svær at tolke, fordi samfundet ændrer sig.
Af Bjarne Hjorth Andersen interviewet af Michael Aage Jensen

Fra arbejdsmarkedspolitik til beskæftigelsespolitik - et skifte i form eller indhold?

Begrebet beskæftigelsespolitik har vundet frem de sidste år, og vi har fået et Beskæftigelsesministerium. Men er det noget andet og mere end det der traditionelt har heddet arbejdsmarkedspolitik? Og er der brug for en ny politik på området?
Af Per Kongshøj Madsen

Mænds og kvinders tidsanvendelse: Ligestilling eller specialisering?

Der er stadig markante forskelle på, hvordan kvinder og mænd bruger deres tid. Mænd bruger mere tid på erhvervsarbejde end kvinder. Og forskellen bliver større, når der kommer børn i familien. Men samtidig er opgaverne fordelt mere ligeligt i danske familier end i andre europæiske lande.
Af Mette Lausten

Lyttemødet – en vej til feedback i kommunerne

Mødet mellem forældre til handicappede børn og det sociale system fungerer ikke altid problemfrit. Hvilke værktøjer skal der til for, at forældrene kan formulere deres kritik og få den afleveret til forvaltningen, og forvaltningen kan tage imod kritikken og bruge den som et led i en organisationsudvikling.
Af Steen Bengtsson

Menneskelige ressourcer i arbejdslivet

Hvilke konsekvenser har de nye former for organisering af arbejdet for danskernes arbejdsliv? En række forskere har i en ny artikelsamling fremlagt væsentlige resultater fra deres projekter i perioden 1997-2002.
Af Helle Holt

Søg på sfi.dk