SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2004:1

Del

Download Social Forskning 2004:1

INDHOLD

I fokus: Kan forskning måle, hvordan en politik virker

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder er steget siden 2001, viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
Af Martin Sonnefeld Jørgensen

De svageste på kontanthjælp er langt væk fra arbejdsmarkedet

Det er svært for de svageste kontanthjælpsmodtagere at komme i arbejde. Problemer med helbred, misbrug og svage personlige kompetencer udgør alvorlige barrierer.
Af Henning Bjerregaard Bach

Handicap og beskæftigelse – et forhindringsløb?

Mange handicappede klarer sig fint på arbejdsmarkedet – men det forudsætter dog i mange tilfælde, at de jobfunktioner, som den handicappede medarbejder har svært ved at klare, ændres eller fjernes fra jobbet.
Af Thomas Clausen

Velfærdskommission i arbejdstøjet

Velfærdskommissionens formand, professor Torben M. Andersen, fortæller om kommissionens opgaver og om, hvordan den vil gribe arbejdet an.
Af Torben M.  Andersen

Arbejde frem for kontanthjælp og sygedagpenge

Mange på langvarig kontanthjælp eller sygedagpenge kan komme i arbejde, hvis de som led i en virksomhedsrevalidering får foden inden for på en arbejdsplads.
Af Anders Rosdahl

Hvilken størrelse kommune løser velfærdsopgaverne bedst?

Der er en række fordele ved, at de kommunale opgaver løses i større enheder. Men der kan også være fordele ved helt små enheder. Det fremgår af analyser af kommunernes løsning af en række opgaver på velfærdsområdet.
Af Steen Bengtsson

Er udsigten til aktivering mere effektiv end aktiveringen selv?

Aktivering virker. Men er det muligt, at den største effekt af aktiveringsindsatsen på dagpengeområdet ligger inden de ledige overhovedet har deltaget i aktiveringen?
Af Lars Pico Geerdsen

Almene boliger – et tilbud til dårligt stillede

Indflyttere i almene boliger har i vidt omfang sociale og økonomisk problemer. Et omfattende salg af almene boliger kan derfor have social slagside, hvis der ikke foranstaltes tiltag, der trækker i modsat retning.
Af Martin Rasmussen

Mød forskerne på SFI

Socialforskningsinstituttets gå-hjem-møder er en oplagt mulighed for at komme tæt på forskerne, høre resultaterne fra deres egen mund og få svar på spørgsmål.

Søg på sfi.dk