SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2004:2

Del

Download Social Forskning 2004:2

INDHOLD

I fokus

Pardannelse blandt etniske minoriteter

I den offentlige debat er det igennem de seneste år ofte blevet diskuteret, hvordan etniske minoriteter gifter sig. En ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet kaster bl.a. lys over etniske minoritetsunges selvbestemmelse i valg af ægtefælle.
Af Garbi Schmidt og Vibeke Jakobsen

”Barnets bedste” i samværskonflikter

SFI har analyseret 75 komplicerede samværssager, som blev behandlet ved statsamtet og efterfølgende i Civilretsdirektoratet. Et væsentligt formål med undersøgelsen var at klarlægge, hvilke forståelser af ”barnets bedste”, der kom til udtryk gennem myndighedernes afgørelser.
Af Mai Heide Ottosen

Nogle overvejelser om status på indsatsen over for de socialt udsatte

Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Preben Brandt, gør status over indsatsen. Selvom danskerne generelt er positive over for at hjælpe de socialt udsatte, skal vi passe på at de mere overordnede politikker ikke fører til yderlige opsplitning og udstødning fra samfundet.
Af Preben Brandt

Arbejdsmarkedspolitik: 10 års indsats – hvordan virkede den?

Artiklen præsenterer nogle hovedkonklusioner fra en netop udgivet rapport, som sammenfatter de seneste års arbejdsmarkedspolitiske forskning i instituttet.
Af Lisbeth Pedersen

Socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik – en flerstrenget historie

Politikerne har de senere år forsøgt at sammentænke social- og arbejdsmarkedssystemerne i et enstrenget system . Men diskussionen om et enstrenget system er langt fra er ny, og en sammentænkning af de to systemer er en stor udfordring. De to systemer har nemlig en solid historisk forankring i hver deres værdisæt og målsætninger – og i hver deres organisationsstruktur.
Af Bodil Damgaard

Nogle få flytter efter job, men…

Danskerne er tilsyneladende ikke villige til at flytte så meget, at det kan udjævne de regionale forskelle i ledighed.
Af Niels Henning Bjørn

Rekordår for vidensproduktion på SFI

Søg på sfi.dk