SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2004:3

Del

Download Social Forskning 2004:3

INDHOLD

I fokus

Børn i risikozonen kan opdages tidligt

Langt de fleste børn i Danmark har det godt. Men der er en lille gruppe børn, der har mange problemer at slås med. De har flere konflikter med kammerater end andre børn, de har udviklingsproblemer, ingen fritidsinteresser og har problemer ved skolestart. De kommer typisk fra familier, hvor forældrene har så mange problemer selv.
Af Else Christensen

Små børn anbragt uden for hjemmet har store problemer

Små børn, der er anbragt uden for hjemmet har det betydeligt sværere end andre børn. De har flere fysiske, psykiske og adfærdsmæssige problemer, og de har en markant sværere skolestart. Derfor har de brug for ekstraordinær hjælp.
Af Tine Egelund og Anne-Dorthe Hestbæk

Velfærd og udvikling for fremtiden

En god socialpolitik tilgodeser den enkeltes frihed og løser samtidig konsekvent myndighedsopgaven ud fra respekten for denne frihed. Det er et af socialministerens budskaber i denne kronik. Hun fremhæver også nødvendigheden af en grundig og korrekt sagsbehandling.
Af Eva Kjer Hansen

Fra 1800-tals familie til den moderne familie

Familien har forandret sig, men det er ikke gået så galt som mange sociologer spåede. Der er stadig intens kontakt mellem familiens tre generationer, og stigningen i kvindernes fødealder ligner en tilbagevenden til 1800-tallets fødealder.
Af Mogens Nygaard Christoffersen

Forskning og eksterne opgaver går hånd i hånd

Socialforskningsinstituttet løser hvert år en række opgaver for eksterne kunder, der ønsker en analyse eller en undersøgelse af et bestemt område. Et stort og sikrer at der er en positiv vekselvirkning mellem forskning og udredningsopgaver.stærkt forskningsmiljø. 
Af Michael Aage Jensen

Fortællinger om anbragte minoritetsbørn

Kvalitative interviews med etniske minoritetsforældre peger på en række problemer, når etniske børn anbringes uden for hjemmet. Bl.a. har nogle af forældrene vanskeligt ved at tale med deres børn, fordi de vokser op kun med dansk sprog under anbringelsen.
Af Sanne Nissen Møller og Marianne Skytte

Mænd tjener stadig mere end kvinder

Mænd tjener fortsat mærkbart mere end kvinder, og mellem 1997 og 2001 er løngabet generelt set ikke mindsket. Det viser en ny undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet.
Af Mette Deding

Nye forskningsprofessorer på SFI

Søg på sfi.dk