SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2004:4

Del

Download Social Forskning 2004:4

INDHOLD

I fokus

Store forskelle i kommuners brug af slægtsanbringelser

Kun ca. 5 pct. af alle de børn i Danmark, der er anbragt uden for hjemmet, er anbragt hos slægtninge eller nære venner af familien. Tallet dækker dog over store forskelle imellem kommunerne. Mens nogle kommuner har 43 pct. slægtsanbragte børn, har andre slet ingen.
Af Andreas Lindemann

Børn i fattige familier – få ramt men store afsavn

Selvom omfanget af børnefattigdom er lille i Danmark sammenlignet med de fleste andre lande, så oplever en hel del børn afsavn på forskellige områder. Socialforskningsinstituttet har udarbejdet to rapporter om børnefattigdom i Danmark for Red Barnet.
Af Mohammad Azhar Hussain og Dorthe Agerlund Sloth

Reformer og beskæftigelsesstrategi kan sikre velfærdstatens finansiering

Hvis velfærdsstaten skal bevares, og der ikke om 20 år skal være underskud på de offentlige finanser, er der behov for reformer. En kvart million mennesker skal over en længere årrække flyttes fra offentlig forsørgelse til arbejde. Især tilgangen til offentlige overførsler skal mindskes.
Af Peder J. Pedersen

Det danske arbejdsmarked er godt forberedt til globaliseringen

Konkurrencen fra lavtlønslande har hidtil ikke haft alvorlige negative konsekvenser for danske lønmodtagere. Men der er behov for at være klædt på til at håndtere en øget konkurrence fra lande med lave lønninger.
Af Jan Høgelund og Mona Larsen

Vejen til job for personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning

Den nuværende lovgivning er - trods enkelte mangler - et godt udgangspunkt for at personer med hjerneskade, sindslidelse eller udviklingshæmning kan opnå eller bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. Men der er behov for at lovgivningen åbner mulighed for at ansætte en støtteperson.
Af Karen Tinggaard og Maja Rosenstock

Lønmodtagerne: Positiv udvikling i virksomheders sociale engagement

Danske lønmodtagere er blevet lidt mere positive i deres vurdering af virksomhedernes sociale engagement. Det viser Socialforskningsinstituttets årlige undersøgelse.
Af Martin Sonnefeld Jørgensen og Helle Holt

På egne ben efter anbringelsen

Mange kommuner tilbyder støtte til unge som har været anbragt uden for hjemmet og skal i gang med en selvstændig tilværelse. Socialforskningsinstituttet har samlet nogle positive erfaringer, som kommunerne har gjort sig.
Af Laila Dreyer Espersen

Nye arbejdspapirer

Søg på sfi.dk