SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2005:1

Del

Download Social Forskning 2005:1

INDHOLD

I fokus

Fattigdom og social eksklusion

Den store fortælling om levekårenes udvikling fra 1976 til 2000 er overordnet set en solstrålehistorie. Andelen af socialt ekskluderede er halveret i perioden, og langt de fleste danskere har oplevet markante forbedringer i levekårene.
Af Jørgen Elm Larsen

Den danske velfærdsstats historie – er der noget at lære?

Velfærdspolitikken er helt central i den politiske debat og den politiske strid i dag. En antologi fra Socialforskningsinstituttet afdækker nogle væsentlige forudsætninger for den danske velfærdsstat, som den ser ud i dag.
Af Niels Ploug

Folkeskolen skal testes – hvad med det sociale område?

På skoleområdet foregår der en heftig debat om at indføre nationale test af eleverne. Spørgsmålet er om ikke tilsvarende test kunne være en god ide på det sociale område.
Af Jørgen Søndergaard

7-årige børn med anden etnisk baggrund trives

7-årige børn med anden etnisk baggrund end dansk har ikke flere vanskeligheder end andre danske børn, når det gælder trivsel, udvikling og skolestart.
Af Else Christensen

Kvinder og mænd møder forskellige barrierer for integration

Mænd fra etniske minoriteter møder de største barrierer i forhold til at tage en uddannelse, mens kvinderne står svagest på arbejdsmarkedet og i foreningslivet.
Af Vibeke Jacobsen og Karen Margrethe Dahl

På europæisk rejse i social service

Hvem har ansvaret for dagpasning i Amsterdam? hvad koster det at gå i privatskole i Berlin? Og mon der er lige så mange ældre i Stockholm der får hjemmehjælp som i København?
Af Tine Rostgaard

Forsørgelse efter arbejdsskaden

Hvordan går det med mennesker der bliver ramt af en arbejdsskade? Bliver de i stand til fortsat at forsørge sig selv? Eller kommer de til at modtage offentlige ydelser?
Af Henning Bjerregård Bach og Mohammad Azhar Hussain

Forskning i velfærd

SFI har sammen med sine samarbejdspartnere fået bevilget 30 mio. kr. til at forske i effekter af velfærdsindsatser på socialområdet, beskæftigelsesområdet og integrationsområdet.
Af Niels Ploug

Søg på sfi.dk