SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2005:4

Del

Download Social Forskning 2005:4

INDHOLD

I fokus

Kommunerne styrker arbejdet med udsatte børn og unge

Der er stærk fokus på kommunernes arbejde med udsatte børn og unge. To nye undersøgelser viser, at der er store forskelle på, hvor mange og hvilke nye redskaber, kommunerne tager i brug for at styrke sagsbehandlingen.
Af Anne-Dorthe Hestbæk

Er der plads til handicappede?

Princippet om sektoransvar har været grundpillen i dansk handicappolitik i et par årtier. Sektoransvar betyder på jævnt dansk: at der skal være plads til handicappede overalt. I al ubemærkethed er det lykkedes at gennemføre dette princip på mange statslige områder ved hjælp af netværk.
Af Steen Bengtsson

Effekt eller defekt – om behovet for evaluering på det sociale område

Vi ved for lidt om, hvilke indsatser, der virker på det sociale område. Derfor er
det vigtigt, at vi undersøger, hvad der virker. At vi over for borgerne kan godtgøre, at de indsatser, vi sætter i værk er valgt, fordi de har en effekt.
Af Thomas Børner

Et længere arbejdsliv kræver både pisk og gulerod

Tilbagetrækningsalderen ser ud til at være steget noget de seneste år. En ny rapport diskuterer hvad ændringer i tilbagetrækningsordninger har betydet for udviklingen i perioden 1999-2004. Derudover giver rapporten ideer til, hvordan arbejdspladserne kan gøre det mere attraktivt for ældre at blive på arbejdsmarkedet.
Af Mona Larsen & Maja Rosenstock

Virksomhedernes sociale engagement går den rigtige vej – men vejen er lang

Næsten alle virksomheder tager i dag en eller anden form for hensyn til medarbejdere med mindre børn, ældre ansatte samt syge eller kriseramte medarbejdere. Der er dog lang vej endnu, når det gælder om at fastholde og ansætte personer med nedsat arbejdsevne.
Af Maja Rosenstock

Forskellig fokus på job

Kommunerne har mindre fokus på job i deres kontaktforløbssamtaler med ledige, end AF har. Det kan bunde i, at de kontanthjælpsmodtagere, som kommunerne har til samtale, adskiller sig fra de forsikrede ledige. Og det behøver ikke betyde, at kommunernes beskæftigelsesindsats er mindre jobrettet end AFs.
Af Bodil Damgaard

Når der er knapt med penge

Børn i økonomisk udsatte familier må nøjes med mindre end andre børn, selvom forældrene gør, hvad de kan for at undgå, at de skiller sig ud. Det er dagligdagen for en række nordiske familier.
Af Jens Bonke & Pernille Hohnen

Søg på sfi.dk