SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Social Forskning 2006:1

Del

Download Social Forskning 2006:1

INDHOLD

I fokus

Af Margarethe Järvinen

Det danske arbejdsmarked stadig stærkt kønsopdelt

Selv om kvinder har de samme forudsætninger som mænd, får mænd stadig de mindst rutineprægede og bedst lønnede stillinger. Opdelingen starter allerede i valget af uddannelse og branche og fortsætter i fordelingen af opgaver på arbejdspladsen.
Af Lisbeth Pedersen & Helle Holt

Kulturen på arbejdspladsen kan fremme mænds brug af orlov

Moderne ledelse med fx familievenlig personalepolitik og projekt- og teamorganisation kan fremme en mere ligelig fordeling mellem mænds og kvinders brug af orlov.
Af Bente Marianne Olsen

Hvordan ’udsluses’ hjemløse bedst til fast bolig?

Medarbejdere på botilbud for hjemløse, kommunale socialarbejdere og sagsbehandlere har forskellige syn på, hvordan de hjemløse bedst får hjælp. I nogle tilfælde fører disse forskelle syn til samarbejdsproblemer. I andre tilfælde kan de virke gensidigt befrugtende.
Af Kaspar Villadsen & Nina Fabricius

Familiepolitik skal prioriteres højt

Familie- og forbrugerminister Lars Barfod redegør i denne kronik for regeringens familiepolitik og om baggrunden for den familie- og arbejdslivskommission, som regeringen har nedsat.
Af Lars Barfoed

Hver tredje dansker udfører frivilligt arbejde

En stor del af det frivillige arbejde i Danmark ligger på fritidsområdet. De frivillige findes i alle samfundslag. Men der er især mange frivillige blandt dem med høj uddannelse, god indkomst og fuldtidsjob.
Af Torben Fridberg

Hvert tiende syvårige barn har brug for støtte

9 pct. af de danske syvårige børn og 14 pct. af børnene med anden etnisk baggrund har det så vanskeligt, at de har brug for en tidlig forebyggende indsats.
Af Else Christensen

Mange anbringelser bryder sammen

Et stort antal børn og unge oplever, at deres anbringelse uden for hjemmet bryder sammen. Når det gælder teenagere, sker det for næsten halvdelen.
Af Tine Egelund 

Aktivering med produktion

Aktiveringsprojekter med produktion findes i fire ud af fem af landets kommuner. I alt sælger 250 projekter deres produkter eller ydelser. Kun få projekter er blevet kritiseret for konkurrenceforvridning.
Af Anders Rosdahl 

Særforsorgens udlægning – forskning efterlyses

Udlægningen af særforsorgen fra 1980 og frem står som en milepæl i dansk handicappolitik. Men den er aldrig blevet ordentligt videnskabeligt analyseret.
Af Steen Bengtsson

Søg på sfi.dk